Eğitim Öğretim Modelimiz

Marmara Eğitim Kurumları çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil yönünden gelişimine en çok katkıda bulunan, öğrenme, istek ve merakını bilgiye dönüştüren PYP (IB Primary Years Programme) yaklaşımı ile yapılandırılmış AKTİF ÖĞRENME METODU kullanır.

Okul Öncesi; kişiliğin temelinin atıldığı, her türlü öğrenmeye açık ve çocuğun yakın çevresinden en çok etkilendiği dönemdir. Çocuklara kendilerini rahat hissedebilecekleri, öğrenmelerini destekleyici, sevgi ve saygı dolu bir ortam hazırlanmıştır.

Her çocuk farklı özelliklere sahip ve özeldir. Hedefimiz bu farklı ve özel çocukları sağlıklı, kendi bedenlerinin farkında, değişikliğe açık, iletişim kurabilen, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, yaratıcı, potansiyelini gerçekleştirebilen, kendine güvenen, iyimser bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla da “Aktif Öğrenme” programının kendi kurumsal kültürümüz ile birleştirildiği bir eğitim programı kullanılmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI
08.00-09.00 Okula Geliş
09.00-09.30 Kahvaltı
12.00-12.30 Öğle Yemeği
15.00-15.30 İkindi kahvaltısı
15.30-15.40 Gidiş için hazırlıklar
15.45 Servis Hareket saati

Diğer saatlerde Sınıf öğretmenlerinin ve Branş öğretmenlerinin Aktiviteleri devam etmektedir.

ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (Kavram ve Ses Eğitimi Çalışmaları)

Okuma yazma bir anda kazanılan bir yeterlilik değildir. Çocukların yaşam deneyimleri sonucu edindikleri tüm birikimlerin beyinde organize edilmesiyle kazanılan bir süreçtir. Bu süreci desteklemek için okulumuzda bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alt yapıyı oluşturacak kavram, okuma yazmaya hazırlık (kalem tutma ve el becerilerini geliştirme) ve ses farkındalığı (fonolojik duyarlılık) çalışmaları yapılmaktadır.

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Okulöncesi dönem, çocuğun beyin gelişiminin önemli bir bölümünün tamamlandığı dönemdir. Bu dönemde çocuk sürekli çevresindekileri merak eder, araştırır.

Matematik kavramlarını doğru yeterli ve yaşına uygun öğrenmesi, hem bilişsel gelişimini besler hem de hayat boyu alınan her türlü bilginin zihni tarafından doğru algılanmasını, sınıflandırmasını ve kullanılmasını sağlar.

Bu doğrultuda okulumuzda matematik etkinlikleri planlanırken ölçme, ayırt etme, eşleştirme, gruplama, örüntü vb. çalışmalara yer verilmektedir. Çok çeşitli oyun ve materyallerle matematik etkinlikleri tüm yaş gruplarımızda yapılmaktadır.

PROJE ÇALIŞMALARI

Okulumuzda çocuklarımızın araştırarak, sorgulayarak, paylaşımda bulunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayan aile proje çalışmaları yapılmaktadır.

Bu okul içi projeler konularımızla bağlantılı olup, yıl içerisinde zaman zaman veli işbirliği içinde gerçekleştirilmekte ve okulumuzda sergilenmektedir.

Çeşitli vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yaparak (Tema, Türkiye Deprem Vakfı) okul dışı proje çalışmaları yapılmaktadır. Tema Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde başta toprak olmak üzere, doğa ve doğal varlıklar konusunda çocukların farkındalık düzeyine katkıda bulunmak amacıyla "Minik Tema" projesini yürütmektedir.

BİLİM GÜNÜ

Temel bilimsel kavram ve yöntemler, hayal gücünü etkileyen, geliştiren, gözetimli keşif yöntemi ile bireylerin öğrenime doğrudan katılımını sağlayan etkinliklerdir. Bilim; öğrencilerimizin bilme isteğini, merakını tatmin eder ve bilimsel zihniyet kazandırır, yaşadıkları dünyayı anlama olanağı sağlar. Bilimsel zihniyet ise dürüst ve tarafsız olmayı, karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı ve uzak görüşlü bir biçimde ele almayı öğretir.

Bu doğrultuda okulumuz da her hafta çok çeşitli materyallerle deneyler ve bilim günü çalışmaları yapılmakta ve eğlenceli, etkileyici, öğretici dakikalar geçirilmektedir.

DENEY

Öğrencilerimizin farklı uyarıcılar ve nesneler sayesinde dikkatlerini daha uzun süre toplayabilmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, gözlem ve araştırma yaparak doğaya ve yakın çevrelerine daha fazla duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen etkinliklerdir.

DRAMA

Canlandırma ve somutlaştırma becerisi ile birlikte içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı sağlayan etkinliklerdir. Drama çalışmalarımızda; oyun, kurgulama ve duygularını yaşatabilme, başka bir kimliğe bürünebilme, kendini ifade edebilme becerileri hedeflenmektedir. Bu çalışmalar kaynaşma-ısınma, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, rahatlama ve tartışma gibi etkinliklerden oluşur. Drama etkinliklerimiz sınıf öğretmenlerimiz rehberliğinde tüm yaş gruplarımızda her hafta yapılmaktadır.

GELENEKSEL OYUNLAR

Oyun çocukların fiziksel, bilişsel, dilsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir eğitim aracıdır. Okulumuzda günümüzün şiddete dayalı mekanik oyunlarının yerine, çocuklarımızın gelişimine olumlu etkisi olan ,geleneksel oyunlara (köşe kapmaca, sek sek, bezirgan başı vb.) yer verilmektedir.