Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; eğitim sisteminin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Rehberlik başlangıçta öğrencilerin sorunlarını çözmek, sıkıntıda olanları rahatlatmak için başlamış, daha sonra değişerek sağlıklı öğrenciyi de kapsamına almıştır.Amaç, okul sıralarında öğrenirken, onun en iyi biçimde gelişmesini sağlayacak olanakları yaratmaktır.

Rehberlik ve psikolojik danışma; bireye kendini, çevresindeki olanakları tanıması, gizil güçlerini geliştirmesi, sorunlarını çözebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için, bu işi meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan düzenli bir yardım sürecidir.

Rehberlik hizmetlerinde uzman rehber, öğretmen, anne-baba ve öğrenci ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünün temel ögesi öğrencidir. Çocuğun duygusal, sosyal ve akademik gelişimi için anne-baba, öğretmen ve uzman rehber bir bütün olarak çalıştığında amaca ulaşılabilir.

Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantısal ve kendiliğinden, bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı olarak gerçekleştirilir. Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla planlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecine “eğitim“ adı verilmektedir. Amacı bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etme olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin esası da bireylerin davranışlarını değiştirmeye yöneliktir.

İnsan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemde çocuklarımızın aldığı eğitim ve bakımın niteliği daha sonraki dönemler üzerinde çok etkili olacaktır. Bu bilinçle, akademik ve bilimsel yaklaşımla sevgi ve şefkati birleştirmeyi ilke edinen Marmara Eğitim Kurumları Anaokulu yıl boyunca sizlere gereksinim duyduğunuz her konuda pedagojik destek vermeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışmalarımız; aile ve uzman tarafından yapılacak olan ön görüşmeler, yıl boyunca ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılacak olan randevulu görüşmeler ve önemli olduğu düşünülen çeşitli konularda sizlere sunulacak olan kısa bilgilerin bulunduğu aylık veli bültenleri şeklinde gerçekleştirilecektir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik