Beden Eğitimi

Beden Eğitimi Derslerinin Genel Amaç ve Hedefleri;

Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerinin sağlanmasıdır.

Öğrencilerimiz

Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmeyi,
Vücutlarının, organ ve sistemlerini, seviyelerine uygun olarak güçlendirmeleri ve geliştirmelerini öğrenmeyi,
Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilmeyi,
İyi duruş alışkanlığı edinmeyi,
Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmeyi,
Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme ile törenlere katılmaya özen göstermeyi,
Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmayı,
Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmayı,
Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanmayı,
İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığını,
Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme becerilerini geliştirmeyi,
Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini kazanmayı,
Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olmayı,
Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazanmayı,
Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanmaya özenli olmayı,
Yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yönelmeyi, öğrenerek, uygulayarak ve sporun insan hayatındaki öneminin farkına vararak yetişirler.

SPOR TESİSLERİ

YÜZME HAVUZU

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve çocuk havuzu ile her mevsim yüzme derslerine açık olan havuzumuzda öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun beden eğitimi dersleri ve çeşitli aktiviteler ile organizasyonlar yapılmaktadır.

JİMNASTİK SALONU

Öğrencilerimizin esneklik, koordinasyon gibi temel motor beceri-lerinin gelişiminin sağlanması amacıyla beden eğitimi dersleri ve çeşitli aktiviteler için uygun fiziksel alana sahiptir

KAPALI SPOR SALONU

Salonumuzda; öğrencilerin fiziksel temel motor becerilerinin gelişimlerine katkı sağlamak, spor disiplinini ve ahlakını öğretmek amacıyla yapılan branş temelli beden eğitimi dersleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, 400 kişilik çift taraflı tribünü ve nizami ölçülere sahip basketbol, voleybol ve hentbol sahaları ile çeşitli spor aktivitelerine ve müsabakalara ev sahipliği yapmaktadır.

TENİS KORTLARI

Tenis çalışmaları ile çeviklik, denge, esneklik ve hız kazandırılması gibi fiziksel faydaların yanı sıra sabrı ve odaklanmayı geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Kompleksimizde iki adet açık, bir adet kapalı olmak üzere toplam üç adet tenis kortu bulunmaktadır.

FUTBOL SAHASI

Kampüsümüz bünyesinde beden eğitimi derslerinde ve futbol turnuvalarında kullanılmak üzere suni çim ile kaplanmış bir adet modern futbol sahası bulunmaktadır.