Branşlarımız

İNGİLİZCE
Okulumuzda çocuklara İngilizce ile ilk karşılaşmalarından itibaren eğlenceli, sosyal ve iletişime dayalı çeşitli oyun, şarkı ve aktivitelerle dolu, anadili etkinliklerine paralel ve tüm çalışmalara koordineli olarak zenginleştirilmiş bir program sunulmaktadır.

MÜZİK
Okulumuzda çocukların ritim duygusunu geliştirmek, grup çalışmalarına uyum sağlamak, dikkatini toplayabilme becerisi geliştirmek, özgüveni sağlamak amacıyla müzik dersimiz yapılmaktadır. Müzik derslerinde ritim çalışmaları, enstrümanlar hakkında bilgi ve her ay ünlü bir besteci tanıtımı yapılır.

BEDEN EĞİTİMİ
Okulumuzda çocukların fiziksel gelişimini sağlamak, denge alıştırmaları, yuvarlanmalar, tırmanma ve asılmalara dayalı temel jimnastik çalışmaları yaş gruplarına göre uygun top oyunları ve eğitsel oyunlar oynayarak beden eğitimi yapılmaktadır.

HALKOYUNLARI
Okulumuzda çocuklara kendi kültürümüzün zenginliğini ve oyunlarımızın güzelliğini anlatmak, ekip çalışması bilincini ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisini kazandırabilmek amacıyla çeşitli oyunlar ile birlikte halkoyunları yapılmaktadır.

BALE
Çocukların vücut esnekliğini sağlamak, grup ile birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, müzik ve ritim duygusunu arttırmak, bireyin topluluk içinde kendini ifade edebilmesini sağlamak, sorumluluk duygusunu kazandırmak amacıyla çeşitli oyunlar ile birlikte bale yapılmaktadır.

SATRANÇ
Çocuklarda zamanı kullanma becerisini yönetebilmek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, öngörü ve analiz yapabilmelerini sağlamak, sayısal ve mantıksal zekalarını geliştirmek amacıyla; orta ve büyük gruplarda satranç yapılmaktadır.

TENİS
Çocukların sorumluluk bilincini güçlendirmek, disiplin anlayışı kazandırmak, tepkilerini kontrol edebilmek, hızlı ve zamanında doğru karar vermeyi öğretebilmek, el-göz koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla büyük grub ile tenis yapılmaktadır.

GÖRSEL SANAT

Okulumuzda, çocukların görsel algılarını ve bu alandaki beğenilerini geliştirmek amacıyla, onların farklı yetenek ve özelliklerde olduğu gerçeğinden hareketle görsel sanat etkinlikleri uygulanmaktadır. Yıl boyunca oluşturulan çalışmalarla gerçekleştirilen sergilerle özgüven ve yaratıcılık gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

DRAMA

Çocukların yaratıcılığını harekete geçirmek, ifade becerilerinin gelişimini sağlamak, yaşamı çok yönlü algılamalarına yardımcı olmak amacıyla, ‘Oyunun’ okul öncesi dönemdeki öneminden hareketle, okulumuzda yaratıcı drama uygulamaları yapılmaktadır.