Branşlarımız

İNGİLİZCE: Okulumuzda çocuklara İngilizce ile ilk karşılaşmalarından itibaren eğlenceli, sosyal ve iletişime dayalı çeşitli oyun, şarkı ve aktivitelerle dolu, anadili etkinliklerine paralel ve tüm çalışmalara koordineli olarak zenginleştirilmiş bir program sunulmaktadır.

MÜZİK: Okulumuzda çocukların ritim duygusunu geliştirmek, grup çalışmalarına uyum sağlamak, dikkatini toplayabilme becerisi geliştirmek, özgüveni sağlamak amacıyla müzik dersimiz yapılmaktadır. Müzik derslerinde ritim çalışmaları, enstrümanlar hakkında bilgi ve her ay ünlü bir besteci tanıtımı yapılır.

BEDEN EĞİTİMİ: Okulumuzda çocukların fiziksel gelişimini sağlamak, denge alıştırmaları, yuvarlanmalar, tırmanma ve asılmalara dayalı temel jimnastik çalışmaları yaş gruplarına göre uygun top oyunları ve eğitsel oyunlar oynayarak beden eğitimi yapılmaktadır.

DANS: Dans, özgüven ve benlik saygısını geliştirir. Çocuklar dans dersi içerisinde belirli duruşlar ve hareketileri öğrenir, bu sayede bedenini daha iyi tanırlar. Kendi bedenleri ile daha yakın olan bu çocukların özgüvenleri, benlik saygıları da daha yüksek olur. Dans dersine devam eden çocukların beden algılarına daha olumlu olduğu, kendilerin ifade etmede daha iyi oldukları belirlenmiştir. 

SATRANÇ: Çocuklarda zamanı kullanma becerisini yönetebilmek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, öngörü ve analiz yapabilmelerini sağlamak, sayısal ve mantıksal zekalarını geliştirmek amacıyla; orta ve büyük gruplarda satranç yapılmaktadır.

TENİS: Çocukların sorumluluk bilincini güçlendirmek, disiplin anlayışı kazandırmak, tepkilerini kontrol edebilmek, hızlı ve zamanında doğru karar vermeyi öğretebilmek, el-göz koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla büyük grub ile tenis yapılmaktadır.

GÖRSEL SANAT: Okulumuzda, çocukların görsel algılarını ve bu alandaki beğenilerini geliştirmek amacıyla, onların farklı yetenek ve özelliklerde olduğu gerçeğinden hareketle görsel sanat etkinlikleri uygulanmaktadır. Yıl boyunca oluşturulan çalışmalarla gerçekleştirilen sergilerle özgüven ve yaratıcılık gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

YARATICI DRAMA: Çocukların bireysel ve gurup etkinlikleri ile iletişim, etkileşim becerilerini geliştirerek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, spontan davranabilecekleri ortamlarda belli kazanımları elde edebilmeleri için gereken alt yapı hazırlanır.

EĞLENCELİ BİLİM:Okulumuzda Eğlenceli Bilim Programları ile çalışarak nitelikli bilim eğitimini derslerimize taşıyoruz. Bilimin eğlence dolu dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Minik bilim insanları için laboratuvarımızı keyifli bir öğrenme ortamına dönüştürüyoruz. MEB müfredatı ile paralel ilerleyen, her deneye özel ve bireysel paketlenmiş malzemelerden oluşan deney programlarını, dijital portal ve konu anlatımlı deney videoları ile birlikte uyguluyoruz. Uyguladığımız deneylerle gözlem yapıp araştırmak ve bilimin heyecan dolu dünyasını keşfetmeyi deneyimliyoruz.

P4C(ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE): Son yıllarda yenilikçi eğitim yaklaşımlarından biri olarak karşımıza çıkan Çocuklar icin Felsefe(Philosophy For Children), çocukların yaratıcı, eleştirel, işbirliğine dayalı ve özenli düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunmaktadır. Çocukların tartışma kültürünü küçük yaşlarda öğrenmelerini ve kendilerini rahatça ifade ederken ayni zamanda karşıdakini de dinleyen bir birey olarak yetişmelerini hedefleyen bu pedagoji daha pek çok kazanıma sahiptir.

ROBOTİK KODLAMA: Robotik üstünden kod yazmayı öğretmek, bireyleri STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) alanlarında kodlama ve programlama becerileri ile harmanlamanın en iyi yoludur. Robotik kodlama bireylere; mücadele, sorun çözme, takım duygusu ve iş birliği yoluyla azim becerilerini kazandırmaktadır.

HEDEFLER

Çocukların;

Kendilerinin farkına varabilecekleri,  kendilerini keşfedebilecekleri, olay ve olgulara eleştirel bakabileceği, kendini karşısındakine daha iyi ifade edebileceği duruma gelebilmesi,

Diğer çocuklara ve insanlarla etkileşim kurmasını, işbirliği yapmasını paylaşmasını bilerek sorumluluk almasının sağlanması,

Empatik olabilmesinin sağlanması,

Oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi,

Başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi,

Sanata karşı duyarlılıklarının artması,

Hedeflenir.

 

YÖNTEM VE TEKNİKLER

 Yaratıcı Drama etkinlikleri ;

Tanışma

İletişim

Etkileşim

Konsantrasyon

Ses-ritim

Beden – denge, grup içi yaratıcılığın, rol oynama pandomim ve doğaçlama çalışmalarının grup ortamında gerçekleşmesiyle sağlanır.