Branşlarımız

İNGİLİZCE
İngilizce derslerimizi çocuklarımız için eğlenceli, sosyal, iletişime dayalı çeşitli oyun, şarkı ve aktivitelerle dolu olarak planlamaktayız. Ayrıca anadili etkinliklerine paralel ve tüm çalışmalarımızla koordineli olarak zenginleştirilmiş bir program sunmaktayız.

  • İngilizce Sınıfı

MÜZİK
Çocuklarımızda ritim duygusunu geliştirmek, grup çalışmalarına uyum sağlamak, dikkatini toplayabilme becerisi geliştirmek, özgüveni sağlamak amacıyla; müzik derslerimizde ritim çalışmaları, enstrümanlar hakkında bilgi ve her ay altı yaş gruplarımızla ünlü bir besteci tanıtımı yapılarak, eserleri dinlenir.

  • Müzik Sınıfı

HALKOYUNLARI
Çocuklarımıza kendi kültürümüzün zenginliğini ve oyunlarımızın güzelliğini anlatmak, ekip çalışması bilincini ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisini kazandırabilmek amacıyla çeşitli oyunlar ile birlikte halkoyunları dersleri yapılmaktadır.

  • Halk Oyunları Sınıfı

BALE
Çocuklarımızın vücut esnekliğini sağlamak, grup ile birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, müzik ve ritim duygusunu arttırmak, bireyin topluluk içinde kendini ifade edebilmesini sağlamak, sorumluluk duygusunu kazandırmak amacıyla çeşitli oyunlar ile birlikte bale dersleri yapılmaktadır.

SATRANÇ
Çocuklarda zamanı kullanma becerisini yönetebilmek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, öngörü ve analiz yapabilmelerini sağlamak, sayısal ve mantıksal zekâlarını geliştirmek amacıyla; 5-6 yaş gruplarında satranç dersleri yapılmaktadır.

  • Satranç Sınıfı

TENİS
Çocuklarımızın sorumluluk bilincini güçlendirmek, disiplin anlayışı kazandırmak, tepkilerini kontrol edebilmek, hızlı ve zamanında doğru karar vermeyi öğretebilmek, el-göz koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla altı yaş grubu ile tenis dersleri yapılmaktadır.

YÜZME
Çocuklarımızın suya adaptasyonunu sağlamak, kas iskelet sisteminin gelişimini hızlandırmak, kol-ayak-nefes koordinasyonunu dengelemek amacıyla; 5-6 yaş gruplarında yüzme dersleri yapılmaktadır.