Genel Bilgilendirme

Bodrum Marmara Anaokulları,  “Her çocuk özel ve tektir.” düşüncesiyle çocukların yaş grupla-rı ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yarının bü-yüklerine, kendilerini mutlu, rahat hissedebilecekleri, sevgi saygı dolu bir ortam sunmak öncelikli hedefimizdir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatlarının sunulduğu, düşün-meye ve çözümlemeye yönelik teşvik ortamlarının oluşturulduğu dersliklerimiz de odak noktamız çocuklarımızdır. Hedefimiz öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak çocuklarımızı “dünya in-sanı” yapmaktır. Anti alerjik ahşap döşeme zemine sahip okullarımız; merak duygusunu uyandıran zengin materyallerle donatılmıştır.