Görsel Sanatlar

Okulumuzda sanat eğitimi; özel donanımlı sınıflarımızda ve okulun ortak kullanım alanlarında öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik yaşamlarına paralel olarak okul dışında müze, sergi ziyareti yapmakta ve kültürel etkinliklere katılmaktadır.