Halk Oyunları

Öğrencilere vücut esnekliğini kazandırmak, ekip ruhu ve sorumluluk bilinci vermek, ritim duygusu edindirmek amacıyla programlanmış bale, modern dans, halk oyunları ve Latin dansları derslerinin uygulandığı birimlerde öğrenciler, kendilerini beden dilleri ile ifade etme olanağı bulurlar.