Kütüphane

Bodrum Marmara Koleji Kütüphane Biriminin amacı yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, öğrencilere okuma, öğrenme ve araştırma isteği aşılamak ve onların bilgiyi yetkin, eleştirel ve etiğe uygun biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Kütüphanemiz; çeşitli elektronik koleksiyon ve hizmetler ile 15.000’in üzerinde geleneksel basılı kaynağı ve Diploma Programı(IB)’na yönelik yayınları bir arada sunmaktadır. Kütüphanede, sessiz okuma, öğrenci araştırmalarına yönelik öğretim, süreli yayın, işitsel-görsel koleksiyon alanları yer al-maktadır.