Okul Misyon Vizyon ve Stratejisi

 MİSYONUMUZ

Misyonumuz ‘Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal kimliğiyle gurur duyan, diğer kültürlere saygılı, küresel bakış açısına ve 21. Yüzyıl becerilerine sahip, bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ana dilde, İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda var olabilen, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir.’

 VİZYONUMUZ

Dünya standartlarında eğitim veren bir okul olarak, mezunlarının çocuklarını mezun etmektir.

STRATEJİMİZ

Okulumuzun stratejisi, öğrencilerimize nitelikli ve bütüncül bir eğitim vermektir.

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalan,
  • Zihnen, bedenen ve ruhen kendini geliştirebilen ve dengeli bireyler olarak hayat boyu öğrenmeye devam edebilen,
  • Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donatılmış ve etkin iletişim kurabilen,
  • Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaki yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
  • Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşimle farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha fazla yararlanabilecekleri düşüncesini benimseyen,
  • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
  • Sorumlu, inisiyatif alabilen, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışmasına yatkın,
  • Hayatları boyunca insanlığa hizmet amacı ile demokratik süreçlere ve gönüllü yardım kuruluşlarında yer alan bireyler olarak yetişmelerine olanak yaratmaktır.