Okul Müdürümüzden

Hayat boyu öğrenmenin en hızlı olduğu yaş diliminin, 0-6 yaş arası olduğu kanıtlanmış ve toplum tarafından benimsenmiştir. Çocuğun kişiliğinin biçimlendiği ve öğrenmenin en hızlı olduğu okul öncesi eğitiminin önemini farkındayız. Çocukların temel becerilerini ve gelişim özelliklerini geliştirmek; yaparak, yaşayarak öğrenmelerine bağlıdır. Çocuklar araştırmalı, sorgulamalı ve yaparak-yaşayarak öğrenmeli ki kalıcı öğrenmenin ön koşulu tamamlanabilsin.

Bu çerçevede hazırlanan eğitim programımızda okul-veli işbirliği ve geribildirimleri sürekli gelişim açısından son derece önem taşımaktadır.

 Amacımız; deneyimli ve uzman kadromuz ile, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, her öğrencinin gelişimine uygun öğrenme fırsatları yaratmak, öğrendiklerini günlük yaşamlarına ve gelişim evrelerine aktarmalarını sağlamaktır.

Deneyimli ve alanında uzman kadromuz ile, her gün ilerleyen çağdaş eğitim anlayışıyla eğitim ve öğretim çalışmalarına devam etmekteyiz.