Okul Müdürümüzden

Okul Müdürümüzden

Sevgili Anne ve Babalar;

Eğitim yaşamanın ilk basamağı olan okulöncesi eğitim,insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur.Küçük yaşlarda alınan doğru eğitim bireylerin gelecek yaşamlarını da doğru yönde etkiler.Çocukların bu yaşlarda yakın çevreleri tarafından desteklenmesi ve uygun eğitim olanaklarından yararlanması gelişimleri açısından önemlidir.

Bitez Marmara Anaokulu olarak hedefimiz,evrensel değerleri özümsemiş,çevreye duyarlı,araştıran,sorgulayan,yaratıcı,kendi bedensel ve iç dünyasının farkında,değişikliğe açık,etkili iletişim kurabilen,sorun çözebilen,sahip olduğu potansiyeli tam olarak gerçekleştirebilen,özgür ve bağımsız kararlar alıp uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.Bu nedenle okulumuz Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını uygulayan aday bir okuldur.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında,eğitimin temeline sevgiyi aldığımız okulumuzda siz ve çocuklarımızla birlikte olmayı diliyoruz.Sevgiyle kalınız.

Zuhal KABADAYI

Bitez Marmara Anaokulu Müdürü