Program Geliştirme

Bodrum Özel Marmara Anaokulu ve İlkokulu,  Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını uygulayan aday okuldur. Okulumuzda, okula başlangıçtan 4. sınıfa kadar tüm sınıflarda, okulun sorgulama programının PYP müfredat çerçevesinin amaçlarını yansıtacak ve IB öğrenen profilinin benimsenmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesi amaçlanır. Okulun PYP yetkilendirme ve değerlendirme sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve izlenmesinin yanı sıra; bu amaçlara yönelik olarak gereksinim duyulan insan kaynaklarının, maddi kaynakların oluşturulması ve kullanılmasını sağlar ve IB yazışmalarını yürütür.

Ünitelerin planlanmasından değerlendirilmesine, öğrenme ortamlarının verimliliği  ve IB standartlarının yerleştirilmesi yönünde yapılan tüm çalışmalara destek verir ve uygulamaları izler. Hedeflerde kaydedilen ilerleme konusunda dönüşümlü düşünmenin bir parçası olarak okul müdürü ve genel koordinatöre düzenli olarak rapor verir.