Program Geliştirme

Bodrum Özel Marmara Anaokulu ve İlkokulu, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı için 2019 yılında otorizasyon almış bir okuldur. Okulumuzda, okula başlangıçtan 4. sınıfa kadar tüm sınıflarda, okulun sorgulama programının PYP müfredat çerçevesinin amaçlarını yansıtacak ve IB öğrenen profili özelliklerinin benimsenmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesi amaçlanır. Bilgiyi ezberlemek yerine, bilgiyi üretmeye yönlendirilen öğrencilerimiz; araştıran sorgulayan, sorunlara çözüm bulmaya çalışan, düşüncelerini ifade edebilen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler olarak bir üst eğitim birimine geçerler.