Satranç

Çocuklarda zamanı kullanma becerisini yönetebilmek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, öngörü ve analiz yapabilmelerini sağlamak, sayısal ve mantıksal zekâlarını geliştirmek amacıyla; 4 ve 5 yaş gruplarında satranç dersi yapılmaktadır.