Sorgulama

Bodrum Marmara Koleji, İstanbul Marmara Koleji gibi dünya standartlarında eğitim veren Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun ilk yıllar programı ( PYP) uygulamaya hak kazanan seçkin kurumlar arasında yerini almak için 2015’den bu yana hazırlanmaktadır. Bodrum Marmara Kolejinde PYP, anaokulundan başlayarak 4. Sınıfın sonuna kadar uygulanmaktadır.

Hedeflerimizle ilgili bu amacın yanı sıra; okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği şekilde Türk gençlerine karşı olan sorumluluklarının da tam anlamıyla farkındadır. Marmara Eğitim Kurumlarının  ilk görevi, bakanlığın şart koştuğu bütün öğrenim kazanımlarının öğrenenler tarafından elde edilmesidir. 2005 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı da yapılandırmacılığa dayanan ve öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemiş ve aynı zamanda okullara bu yaklaşımı hayata geçirme zorunluluğu getirmiştir. PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele  etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktır. Bu program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin aktif bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf ortamı yaratmayı hedeflemekte ve uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretimin bütün yılları için şart koştuğu pek çok çalışma ünitesini genel bir “Sorgulama Programı”nda ele almanın, çalışmalarımıza fazladan bir genişlik ve derinlik kazandırarak aynı zamanda tekrarların da önüne geçtiğini görmekteyiz.

Ünite planları; Dokuz aşamadan oluşan ünite planlarının ilk beş bölümü öğrenme sürecinin o düzeyde derse giren tüm öğretmenlerle işbirliği içinde oluşturulur. MEB eğitim programının ilgili kazanımlarını kapsayan bir “ana fikir” ve buna bağlı olarak öğrencinin sorgulayacağı ana hatlar çerçevesinde şekillenen ünitede; öğrenme ortamı öğrencinin bildikleri, merak ettikleri, araştırdıkları üzerine kuruludur. Üniteler yaklaşık altı haftalık süreyi içermekte ve uygulama sonrasında yine tüm öğretmenlerin işbirliğiyle değerlendirilmektedir.

Ölçme-Değerlendirme; Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; ayrıca PYP’nin beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi hedefinin merkezinde yer alır. Bu beş unsur şunlardır: bilginin elde edilmesi, kavramların anlaşılması, becerilerin geliştirilmesi, tutumların oluşturulması ve eyleme geçiş kararının alınması. PYP’nin ölçme-değerlendirmesindeki temel amaç, öğrenme sürecine dair geri bildirimde bulunmaktır. Bütün PYP okullarının, programın felsefesini ve amaçlarını yansıtan ölçme-değerlendirme prosedürleri ve raporlama yöntemleri geliştirmeleri beklenir. Öğretmenler ve öğrenciler hem sonucu hem de süreci değerlendirirler.

Sonuç değerlendirmesi, öğrencilerin anlayışlarının öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlar. Sonuç değerlendirmesi, öğretim ve öğrenme sürecinin doruk noktasıdır ve öğrencilere, öğrenilen şeyleri sergileme fırsatları sunar. Eş zamanlı olarak birçok unsuru ölçüp değerlendirebilir; öğrencinin öğrenme ve öğretim süreçlerine dair bilgiler sunar ve bunu geliştirir; ana fikrin anlaşılmasıyla ilgili ölçümler yapar ve de öğrencileri eyleme doğru yönlendirir.

Süreç değerlendirmesi, öğrenmedeki bir sonraki aşamanın planlanması için gerekli olan bilgileri sunar. Öğrenmeyle iç içe örülmüştür ve öğrencilerin zaten uzun zamandır bildikleri ve yapabildikleri şeylerin, öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlar. Süreç değerlendirmesi ve öğretim doğrudan bağlantılıdır ve bilinçli bir şekilde işlevlerini beraber yerine getirirler. Süreç değerlendirmesi düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencinin performansına dayalı biçimlendirici değerlendirmeye önem veren okulumuz;

Rubric (dereceli Puanlama Anahtarı)

Portfolyo

Gelişim Raporları

Kendini değerlendirme (öğrenme günlükleri) gibi bir çok araç ve stratejiyle hem öğrenme süreci hem öğrenci hakkında düzenli olarak bilgi verir.

Velinin Rolü;   Çocuklarımızın öğrenme sürecinde hepimiz birer öğreneniz. Okul ortamında yukarıda söz ettiğimiz biçimde öğrenme fırsatları yarattığımız öğrencilerimize siz nasıl destek olmalısınız?

1. Onlara öğrenimleri hakkında soru sorunuz.

2. Öğrenme sorumluğunun onlarda olduğunu anımsatınız ve onların adına ödevlerini yapmayınız, yapmaları için yüreklendiriniz.

3. Kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız.

4. Öğretmenlerin yönlendirmelerini takip ediniz.

5. Bültenlerimizi ve veli mektuplarınızı okuyunuz.

6. Çocuğunuzun öğretmen(ler)ine yukarıdaki dört konudan herhangi biri (okulun daha öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayanan bir yaklaşım uygulamak için neler yaptığı) hakkında soru sormaktan çekinmeyiniz.

7. Okulun web sitesi ve www.mek.k12.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.