Yabancı Dil Politikası

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz gün boyu anadili yabancı olan İngilizce öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği ile doğal ortamında yabancı dili öğrenir; ayrıca yabancı dil derslerinde eğitim ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz 3. sınıfın sonundan itibaren uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL – Young  Learners sınavlarına katılarak başarı sertifikalarını alırlar.

4.sınıftan itibaren öğrencilerimiz; Almanca veya Fransızca dillerinden birini seçerek eğitim almaya başlarlar. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil eğitiminde 8. sınıf sonunda, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı’na göre A2 seviyesine ulaşmaktadırlar. Öğrencilerimiz, Fransızcada, tüm Avrupa ülkeleri tarafından onaylanan DELF Sınavı’na, Almancada FIT Sınavı’na A1–A2 düzeyinden girmekte ve dil becerilerini sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

5.sınıfta haftada 16 saat olan İngilizce dersi; 6, 7 ve 8. sınıflarda da haftada 10 saat olarak yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bodrum Marmara Koleji Özel Lisesinde; 9. sınıftan başlayarak İngilizce dersleri içerisinde IB programına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. IB diploması; yurt içi ya da yurt dışı üniversitelerini hedefleyen öğrencilerimiz için İngilizce yetkinliğini kanıtlayan, gerekli ve geçerli bir diplomadır.