En Çok İngilizce Kitap Okuyan Öğrencilerimiz Sertifikalarını Aldılar

   İngilizce dersi müfredatına bağlı olarak 5000 civarı İngilizce kitaptan oluşan  ‘Myon’ adlı dijital kütüphaneyi en verimli olarak kullanan öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar. Birincilik sertifikası Zeynep Gençman’a, ikincilik sertifikası Tuan Frederico Urunç’a ve de üçüncülük sertifikası Erol Demir’e törenle verildi ve ikinci dönem sonunda dereceye giren öğrencilere sertifikaları yanında hediyelerinin de takdim edileceği belirtildi.

    Öğrencilerimiz bu kütüphane ile sesli ya da sessiz olarak kitap okuyabiliyorlar, kelime anlamlarına bakarak kelime dağarcıklarını geliştirebiliyorlar ve de dijital ortamdaki soruları cevaplayıp projeler üreterek okuma ve yazma becerilerini geliştirebiliyorlar.