Halkla İlişkiler

Marmara Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Departmanı; kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum itibarına ve marka değerine yönelik iletişim projeleri gerçekleştirir. Bu süreçte, kurumun sosyal paydaşlarına yönelik iletişim hedeflerine ulaşabilmek için bölümler ve birimler arasında bilgi akışını, motivasyonu, organizasyonu yürütecek stratejik iletişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçirir.

Kurumsal iletişimin temel hedefi, sosyal paydaşlarla ilişkileri ve kurumun itibarını yönetmektir. Kurumun itibarını etkileyen her türlü faaliyet ve çalışma, Kurumsal İletişim Departmanının görevleri arasında yer alır.

Marmara Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Departmanı; kurumun tüm hedef kitlelerine yönelik (öğrenci, veli, çalışanlar, işbirliği yapılan kişi/kurum ve kuruluşlar) iletişim faaliyetlerini yürütür. Bu kapsamda; kurumu tanıtan tüm basılı materyallerin -dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, banner, davetiye,ajanda,promosyon vb.içeriklerini, tasarım ve basım süreçlerini koordineli olarak gerçekleştirir. Kurum etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerini hazırlar, ilgili basın kuruluşları ile paylaşılmasını ve medyada etkin biçimde yer almasını sağlar. Tanıtım amaçlı seminerler/toplantılar, açılışlar, akademik etkinlikler, çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik etkinlikler düzenler. Haber niteliğindeki tüm bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlar.

Halkla İlişkiler