BİLGİNİN OLUŞUMUNDA KÜLTÜREL PERSPEKTİFLERİN ROLÜ

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Özel Marmara Koleji 11 IB sınıfı Theory of Knowledge dersinde, “Cultural Perspectives on Knowledge” konusu bağlamında “Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Destan” başlıklı bir sunum yaptı. Türk halk kültüründen çeşitli örneklerin sunulduğu seminerde öğrenciler, bilginin oluşumunda kültürel perspektiflerin etkisini görme fırsatını yakaladılar.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.