Mesleki Rehberlik

• Kendini Tanıma ( Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b. )
• İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları v.b.)
• Meslekler hakkında ilgi uyandırma, bilgilendirme

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.