Sağlık

Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması eğitimin başarısı için de yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan kurumumuzun sağlık hizmetleri; Marmara eğitim köyü kampusumuzda bulunan ve 2 katlı ayrı bir bina olan sağlık merkezimizde ve okul revirinde yürütülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı: ”Sağlık sadece hasta olmama durumu değil bedensel ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.” şeklinde tanımlamaktadır. Her alanda evrensel değerleri ölçü alan kurumumuz sağlık hizmetlerini de bu evrensel tanıma uyan bir anlayışla yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmaları 4 ana başlık altında toplayabiliriz. 

Koruyucu sağlık çalışmaları 
Birinci basamak sağlık hizmetleri 
Psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon çalışmaları 
Sağlık-Güvenlik eğitimleri ve sağlık kapasitesini yükseltici çalışmalar

KORUYUCU SAĞLIK ÇALIŞMALARI

ÇEVRE SAĞLIĞI

Revira) Periyodik muayeneler: Başta gıda ile ilgili mutfak,yemekhane ve kantin çalışanları olmak üzere tüm personelin işe giriş ve yıllık genel sağlık muayeneleri yapılarak sağlık ve hijyen açısından çalışmalarına engel bir durum olup olmadığı belirlenmektedir.Böyle bir durum görüldüğünde tedavi tamamlanıncaya kadar işten alınmaktadır.Muayene ve tedavileriyle ilgili işlemler çalışanların kişisel sağlık dosyalarına işlenmektedir.

b) Portör tetkikleri: İlgili personelin yılda bir kez akciğer filmleri çektirilmekte ve portör(taşıyıcı) tetkikleri yaptırılmaktadır.

c) İlgili çalışanlarımıza kişisel hijyen,gıda hijyeni,toplu beslenme sistemlerinde hijyen,yüzey hijyeni ve ortam hijyeni konularında düzenli olarak eğitim verilmektedir.

d) Yemekhane ve kantinler düzenli olarak günlük denetim çizelgeleriyle sağlık gözetiminde tutulmaktadır.

e) Sularımızın günlük klor düzeyleri takip edilip,ayda bir kez bakteriyolojik analizleri yaptırılmaktadır.

KİŞİYE YÖNELİK KORUYUCU SAĞLIK ÇALIŞMALARI

a) Öğrenci velilerimizle işbirliği içinde bütün öğrencilerimizin sağlık anketi hazırlanmakta ve yapılan kapsamlı bir genel muayeneyle tüm öğrencilerin kişisel sağlık dosyası oluşturulmaktadır. Bu dosyaya yıl içindeki tüm sağlık sorunları ve tedavileri işlenerek etkin sağlık gözetimi yapılmaktadır.Marmaralı tüm öğrencilerimizin birer kişisel sağlık dosyası bulunmaktadır.

b) Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın hastalık ve kaza risklerine karşı gerekli aşılamaları(Rutin aşılar,Grip,Hepatit-B,Tetanos vb)kampanyalar düzenlenerek uygun şartlarla yapılmaktadır.

c) Konferans,panel,duvar gazetesi,broşür gibi görsel ve işitsel yöntemlerle güncel hastalıklar ve sakınılması gereken sağlık riskleri konusunda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

Ambulansa) Üniversitemize bağlı tıp fakültesi Marmara eğitim ve araştırma hastanesiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde öğrencilerimizin muayene ve tedavileri yapılmakta gerektiğinde diğer sağlık kuruluşlarına sevki yapılmaktadır.

b) Sağlık merkezimizde görevli 3 doktorumuz olup biri tamgün sağlık hizmeti sunmaktadır.Ayrıca 1 hemşire 3 sağlık memuru 3 ambulans şoförü ve 1 kat görevlisi bulunan sağlık merkezimiz 7 gün 24 saat görev yapmakta acil durumlarda sağlık merkezimize ait ambulansımızla sağlık görevlilerimiz eşliğinde sevk yapılmaktadır.Kampusumuza en yakın hastane Süreyya paşa eğitim ve araştırma hastanesi olup ulaşım 5-6 dakika sürmektedir. Maltepe merkezindeki üniversitemiz Marmara eğitim ve araştırma hastanesine ulaşım ise ambulansımızla 10-12 dakika sürmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri kurumumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer önemli konudur. Okulumuz psikolog ve rehber öğretmenlerinin etkin çalışmalarının dışında ;Temel çalışma alanı ruh sağlığı konusunda profesyonel danışmanlık,destek,araştırma-uygulama ve eğitim olan MÜPDAEM(Maltepe üniversitesi psikolojik danışmanlık araştırma-uygulama ve eğitim merkezi) ile yakın işbirliği içinde öğrenci velilerinin de katılımıyla sürekli ve yaygın biçimde ruh sağlığı gözetim-izlem çalışmalarını sürdürülmektedir.

SAĞLIK-GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

a) Öğrenci velilerinin de ,katkı ve katılımlarını beklediğimiz eğitim konu başlıkları ve konuyla ilgili linkler ve sunumlar şunlardır:

   1) Sigara ve sağlık

      a) Sigara

      b) Tütün ve Yoksulluk

   2) Kişisel hijyen

   3) Sağlıklı Beslenme

   4) Hepatit-B

   5) Çocuğunuzun Madde Kullanmasını Önlemek İçin (1)
      

b) Öğrencilerin ve çalışanların mesleki riskler,güncel hastalıklar ve görevleriyle ilgili eğitimleri:

   1) Ofis ergonomisi eğitimleri

   2) Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve bel ağrısı eğitimi

   3) Hijyen eğitimi

   4) İlk yardım

   5) Bilgisayar kullanımı ve sağlık

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.