2.SINIF

2. SINIF TÜRKÇE

Kurumumuz; Türkçe derslerinde öğrenci merkezli yaklaşımı esas alarak etkinlikler planlar, diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantı kurar. Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinlikler, yazarlarla yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları ile okunan kitaplar değerlendirilir. Masal, fabl, öykü, şiir, anı türlerinde metinler okunur ve özelliklerine göre incelenir. Dil bilgisi kuralları bu metinler aracılığı ile öğretilir. Metin türleri yazma çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimizin; yazılı, görsel ve işitsel kaynakları, bilgi aracı olarak doğru ve etkin kullanmaları önemlidir. Bu nedenle okul kütüphanemizde her hafta dönüşümlü olarak bir ders saati kitap okuma çalışmaları yapılmaktadır.

 • Dinlediğini, izlediğini anlayan ve yorumlayan,
 • Kendisini söz, yazı ya da görsel sunular ile amaca uygun olarak ifade eden,
 • Okuma alışkanlığını ve zevkini kazanarak sözcük dağarcığını zenginleştiren,
 • Edebiyat yoluyla yerel ve küresel kültürü tanıyan,
 • Bilimsel eleştiri yapabilen, doğru, yapıcı, yaratıcı düşünme yollarına sahip, bireyler olmaları,
 •  Okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. 

 

 

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ

Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin; olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir. Hayat bilgisi dersi, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayan  bir derstir. Bu dersteki öncelikli amacımız, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Okulumuzda bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretim ve öğrenme stratejileri benimsenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin, öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılımının sağlandığı öğrenme ortamları yaratılmaktadır.

İkinci sınıfta hayat bilgisi derslerinde;

 • Kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme,
 • Yakın çevreyi tanıma ile ilgili becerileri edinme,
 • Günlük olaylardan ve yakın çevresinden yola çıkarak toplum bilinci kazanma,
 • Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olmaları,
 • Dayanışma, işbirliği ve sorumluluk duygularını geliştirme hedeflenir.

 MEB’E Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler:

1.Okulumuzda Hayat

2.Evimizde Hayat

3.Sağlıklı Hayat

4.Güvenli Hayat

5.Ülkemizde Hayat

6.Doğada Hayat

 

 2. SINIF MATEMATİK

İkinci sınıf matematik programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel olarak etkin olmalarına dikkat edilir. Kendilerini sözlü ve yazılı ifade etmelerine ve öğrenme sürecinde sorgulama becerilerini geliştirmelerine imkan verilir. Bireysel ve gurup çalışmalarındaki etkinlikleriyle yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirme yönünde desteklenir.

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin;

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve kullanabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen bireyler olmaları hedeflenir.

 

 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.