3.SINIF

 3. SINIF TÜRKÇE

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı; öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce, ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Okuma alışkanlığını geliştirmek için seçilen öykü kitaplarında “kitap atölyesi” çalışmalarıyla öğrencilerin, sorgulama, yorumlama, araştırma, farkına varma becerileri geliştirilir. Öğrencilerde kelime dağarcığı, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. Kurumumuzda rutin uygulanan okuma saatleri ile okuma alışkanlığı kazandırılırken boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirebilme alışkanlığının da kazandırılması üzerinde durulur.

 

HEDEFLERİMİZ

Türkçe dersindeki hedeflerimiz; dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürmesini sağlamaktır.

Bunun dışında Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir.

Amacımız; bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamaktır.

 

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ

Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin; olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir. Hayat bilgisi dersi, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayan  bir derstir. Bu dersteki öncelikli amacımız; öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Okulumuzda bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretim ve öğrenme stratejileri benimsenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılımının sağlandığı öğrenme ortamları yaratılmaktadır.

 

HEDEFLERİMİZ

Hayat Bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yaparak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendini tanıyan, eleştirel düşünen, saygılı bireyler olmalarının sağlanması hedeflenir.

Ayrıca çevre bilinci edinmiş, yaratıcı, araştırmacı, iyi bir tüketici olma becerisi kazanmış bireyler olmaları için çalışmalar yapılır. Vakitlerini geçirecekleri okul ortamında sahip olmaları gereken sınıf ve okul kuralları benimsetilir ve öğretmenler tarafından bu süreçte uygulamalar izlenir.

Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olurlar.

 

MEB’E Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler:

1.Okulumuzda Hayat

2.Evimizde Hayat

3.Sağlıklı Hayat

4.Güvenli Hayat

5.Ülkemizde Hayat

6.Doğada Hayat

 

3. SINIF MATEMATİK

Kurumumuzda Matematik dersinin amacı; matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayıp, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek, öğrencilerimizin hayatta karşılaşabileceği sorun ve problemleri en kısa yoldan çözüme kavuşturma becerisini geliştirmektir. Bu süreçte bilinenden bilinmeyene ilkesine uyarak hareket edilmekte, pratik zekâlarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Matematik sınıfı araç gereçleriyle zihinsel gelişimlerinin ve işlem becerilerinin hızlandırılması üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

 

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar.

Zihinden hesaplamalar yaparlar.

Dört işlem becerisine sahip olurlar.

Problem kurarlar ve çözerler.

Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar.

Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler.

Yaratıcı ve eleştirel düşünürler.

Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

 

3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 

Bu yıl uygulanacak olan Fen Bilimleri derslerinde 3. sınıf seviyesinde öğrencilere; duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler:

Canlı ve cansız varlıklar,

Doğal ve yapay çevre,

Kaynakların bilinçli kullanımı, 

Sağlıklı yaşam,

Maddeyi niteleyen özellikler,

Maddenin hâlleri,

Varlıkların hareket şekilleri, cisimleri hareket ettirme ve durdurma, itme ve çekme kuvveti,

Işığın görmedeki rolü, ışık kaynakları,

Sesin işitmedeki rolü, çevredeki doğal ve yapay sesler,

Elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, piller,

Elektriğin güvenli kullanımı,

Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı, konularında bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları, beklenmektedir.

  

HEDEFLERİMİZ:

 Doğanın keşfedilmesi ve insan - çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde:

Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alır.

Sorunları çözmede Fen Bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanılır.

 

 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.