4.SINIF

4. SINIF TÜRKÇE

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı; öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce, ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Okuma alışkanlığını geliştirmek için seçilen öykü kitaplarında “kitap atölyesi” çalışmalarıyla öğrencilerin, sorgulama, yorumlama, araştırma, farkına varma becerileri geliştirilir. Öğrencilerde kelime dağarcığı, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. Kurumumuzda, rutin uygulanan okuma saatleri ile okuma alışkanlığı kazandırılırken boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirebilme alışkanlığının kazandırılması üzerinde de durulur.

 HEDEFLERİMİZ

Türkçe dersinde; dinleme, anlama, anladıklarını ifade etme, konuşma ve yazma becerilerinin doğru kazandırılması bunun davranışa dönüştürülmesini sağlamaktır.Görsellerden hareketle konuları tahmin ederek yorum yapma, sözlü ve yazılı olarak anlatabilmelerini süreç içerisinde kazandırmaktır.Amacımız; bu süreçte öğrenciyi yaşama ve gelişen dünyaya uygun olarak olaylar arasında bağ kurabilen, farklı bakış açıları getirebilen okuduklarının içeriklerini sorgulayabilen bireyler yetiştirmektir.Öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini keşfetmeleri, değişikliklere ilgi duymalarını (şiir okuma, şiir yazma çeşitli görsellerle ifade etme, karşılaştırma yapma öykü yazma, konu içeriklerine paralel olarak güncel hayatla ilişkilendirerek mizahi bir bakış açısı kazandırma vs.)sağlamaktır.

 

4.SINIF MATEMATİK

Kurum olarak matematik dersimizin amacı; öğrencilerimizin önceki yıllarda öğrendikleri bilgileri pekiştirerek benimsemelerini ve sevmelerini sağlamaktır. Dördüncü sınıfta matematiğin farkındalığını artırarak hayatın her alanında kullanabileceğini, yeni bir sürece adım atma aşamasında olduğunu bu farkındalığı kazandırmaktır. Bu süreçte kazanılan bilgi ve becerilere sahip, matematiksel düşünme, akıl yürütme ,farklı çözüm yolları bulabilme, kendine güven duyabilme ve problem aşamasında kendini doğru ifade edebilme ve günlük yaşamla kolaylıkla bağ kurabilen bireyler yetiştirmektir.

   

HEDEFLERİMİZ  

Öğrencilerimiz; Matematikten keyif alarak yaşamlarında sayıları etkin kullanırlar.

Öğrenme aşamasında sabırlı olmayı,  düzenli, dikkatli olmayı alışkanlık haline getirirler.

Dört işlem yaparken sabırlı ve hatasız işlem yapmaya odaklanırlar.

Fikir yürütürken yaratıcı olmaya farklı düşünsel çözümler ileri sürerek bakış açılarının genişletmeye yöneltilirler.

Matematik dersinde öğrenilen bilgi ve becerilerini diğer derslerle ilişkilendirirler, şekil ve çizim becerilerini pekiştirirler.

 4.SINIF FEN BİLİMLERİ

Kurumsal olarak Fen Bilimleri dersinin amacı; içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmelere ayak uydurmak, hızla gelişen teknoloji çağına uyum sağlayan, bilimsel verilere dayalı, sorgulayan yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyerek, araştıran, araştırmayı seven, çevresinde olup bitenin farkına varan ve hayatta karşılaştığı problemlere bilimsel bakış açısı ile yaklaşabilen, çözüm yolları üretebilen, bilimin doğasında var olan bilimsel yaklaşımla fen ve teknolojiye yaklaşan bireyler yetiştirmektir.

 

 MEB Programı doğrultusunda işlenen 4.sınıf üniteleri:

1. Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

2. Besinlerimiz – Canlılar ve Yaşam

3. Kuvvetin Etkileri – Fiziksel Olaylar

4. Maddenin Özellikleri

5. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

6. İnsan ve Çevre

7. Basit Elektrik Devreleri

 

 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersinin amacı; birey olmanın bilinci, kendilerine özgü güven duygusu, toplumdaki yerini fark eden, bu çerçevede haklarını bilerek kullanan, sorumluluk bilinciyle görevlerinin farkında olup yerine getirme aşamasında güven duygusu ile aynı zamanda tarih bilinci ile kendi kültürel değerlerine, geçmişine, tarihine sahip çıkan, inceleyen araştıran, ulusça verilen mücadeleleri önemseyip özümseyen, başarıları takdir eden, en önemlisi Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileri oldukları gerçeğini benimseyen, mutlu bireyler yetiştirmektir.

 

HEDEFLERİMİZ

Sosyal Bilgiler dersi ile öncelikle öğrencilerin yaşadıkları sosyal çevrenin farkında olarak yaşadığı ortama ayak uydurabilen uyum sağlayabilen, üzerinde yaşadığı vatanının bağımsızlığını önemseyen, vatan ve millet sevgisi, ulus olma bilinci kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarının vazgeçilmez olduğu gerçeğini kavratıp yaşam biçimi haline getirmek, sosyal devlet olma, toplumsal kalkınma aşamasında sunduğu katkının farkına varan; bağımsız yaşamanın önemi, laik ve çağdaş uluslar yarışan, bunları yaşatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma bilinci ile yeni nesilleri topluma kazandırmayı hedeflemekteyiz.

MEB Programı doğrultusunda işlenen 4.sınıf üniteleri

1. Kendimi Tanıyorum

2. Geçmişimi Öğreniyorum

3. Yaşadığımız Yer

4. Üretimden Tüketime

5. İyi ki Var

6. Hep Birlikte

 

 

 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.