3. Sınıf

3. SINIFLAR – TÜRKÇE

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencilerde kelime dağarcığını, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. Kurumumuzda uygulanan okuma bandı etkinliği ile kitap sevgisini geliştirerek, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığının kazanılması üzerinde durulur.

HEDEFLERİMİZ

 • Türkçe dersindeki hedeflerimiz; dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürmesini sağlamaktır.
 • Bunun dışında Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir.
 • Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamaktır.

3. SINIFLAR- HAYAT BİLGİSİ

Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersinin amacı öğrencilere yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak; öğrencilerin bireysel ve toplumsal farkındalıklarını artırarak yaşadıkları topluma uyum sürecini hızlandırmaktır. Bunun yanında toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı, evrensel düşünen, özgüveni yüksek, yaratıcı birey olma yolunda destek olabilmek, rehberlik edebilmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • Hayat Bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yaparak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendini tanıyan, eleştirel düşünen, saygılı bireyler olmalarının sağlanması hedeflenir.
 • Ayrıca çevre bilinci edinmiş, yaratıcı, araştırmacı, iyi bir tüketici olma becerisi kazanmış bireyler olmaları için çalışmalar yapılır. Vakitlerini geçirecekleri okul ortamında sahip olmaları gereken sınıf ve okul kuralları benimsetilir ve öğretmenler tarafından bu süreçte uygulamalar izlenir.
 • Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olurlar.

 

3. SINIFLAR MATEMATİK

Kurumumuzda Matematik dersinin amacı matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayıp, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek, öğrencilerimizin hayatta karşılaşabileceği sorun ve problemleri en kısa yoldan çözüme kavuşturma becerisini geliştirmektir. Bu süreçte bilinenden bilinmeyene ilkesine uyarak hareket edilmekte, pratik zekâlarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Matematik Sınıfı araç gereçleriyle zihinsel gelişimlerinin ve işlem becerilerinin hızlandırılması üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar.
 • Zihinden hesaplamalar yaparlar.
 • Dört işlem becerisine sahip olurlar.
 • Problem kurarlar ve çözerler.
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar.
 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler.
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

3.SINIFLAR  FEN BİLİMLERİ DERSİ

Bu yıl uygulanacak olan Fen Bilimleri Derslerinde; 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden;

 • Duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler,
 • Canlı ve cansız varlıklar,
 • Doğal ve yapay çevre,
 • Kaynakların bilinçli kullanımı, 
 • Sağlıklı yaşam;
 • Maddeyi niteleyen özellikler,
 • Maddenin hâlleri;
 • Varlıkların hareket şekilleri, cisimleri hareket ettirme ve durdurma, itme ve çekme kuvveti,
 • Işığın görmedeki rolü, ışık kaynakları,
 • Sesin işitmedeki rolü, çevredeki doğal ve yapay sesler,
 • Elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, piller,
 • Elektriğin güvenli kullanımı,
 • Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları beklenmektedir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.