Sınıf Öğretmenliği

1.SINIF-OKUMA YAZMA

Kurumumuzda ilk okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz bu derslerle görüp izledikleri, dinledikleri, inceledikleri, okudukları ile ilgili anlama gücünü geliştirir. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, incelediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz, yazı ve görselleri kullanarak anlatma becerisine sahip olurlar. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi bu yıldan itibaren geliştirilmeye çalışılır. Bununla beraber kelime dağarcıkları zenginleştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak kendilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade ederler.

 

HEDEFLERİMİZ

 

 • Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar. Okuma-yazma çalışmaları yaparak cümlelerden metinler oluştururlar.  

 

 • Dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler.  

 

 • Anlamlı ve kurallı tümceler oluştururlar. 

 

 

2-3-4. SINIFLAR – TÜRKÇE

 

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencilerin kelime dağarcığı, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. 

 

HEDEFLERİMİZ

 

 • Dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerini kazanırlar ve bu becerileri alışkanlığa dönüştürürler.

 

   

1-2-3. SINIFLAR- HAYAT BİLGİSİ

 

MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler

 

1) Okulumuzda Hayat

 

2) Evimizde Hayat

 

3) Sağlıklı Hayat

 

4) Güvenli Hayat

 

5) Ülkemizde Hayat

 

6) Doğada Hayat

 

  

1-2-3. SINIFLAR MATEMATİK

 

HEDEFLERİMİZ

 

 • Çalışmalarda düzenli, dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 
 • Karşılaştıkları problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

 

  

3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

 

Bu yıl uygulanacak olan Fen Bilimleri Derslerinde;

       

 • Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı
 • Duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler,
 • Varlıkların hareket şekilleri, cisimleri hareket ettirme ve durdurma, itme ve çekme kuvveti,
 • Maddeyi niteleyen özellikler,
 • Maddenin hâlleri,
 • Işığın görmedeki rolü, ışık kaynakları,
 • Sesin işitmedeki rolü, çevredeki doğal ve yapay sesler,
 • Canlı ve cansız varlıklar,
 • Doğal ve yapay çevre,
 • Kaynakların bilinçli kullanımı,  
 • Sağlıklı yaşam,
 • Elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, piller,
 • Elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları beklenmektedir.

 

 

4. SINIF MATEMATİK

 

Öğrenciler birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrendikleri bilgileri içselleştirir. Kurumumuzda dördüncü sınıfta matematik dersinin amacı hayatın her alanında matematiğin yer aldığı konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin matematik ile ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak, matematiksel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan, akıl yürütme ve yorumlama ile problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde kendine güven duyan ve problem çözme basamaklarını günlük hayatta karşılaştığı sorunlarda çözmekte kullanabilen, bireyler olabilmeleri hedeflenmiştir.

 

Sınıf öğretmeninin yanı sıra haftada 1 saat de branş öğretmeni ile programlı olarak matematik laboratuvarında ders yapılmaktadır.

 

HEDEFLERİMİZ

 

 • Çalışmalarda düzenli, dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 

 

   

4. SINIF FEN BİLİMLERİ

 

 HEDEFLERİMİZ

 

 • Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz; öğrencilerin doğaya ve çevresindeki teknolojik gelişmelere karşı merakını arttırabilmek ayrıca öğrencilerimizin yaşamlarındaki değişim ve gelişimleri anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır.

 

 

MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler - (4. Sınıf Fen Bilimleri)

 

1)      Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

 

2)      Kuvvet ve Hareket

 

3)      Maddeyi Tanıyalım

 

4)      Işık ve Ses

 

5)      Yaşamımızdaki Elektrik

 

6)      Gezegenimiz Dünya

 

  

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER

 

Sosyal bilgiler dersindeki hedeflerimiz; öğrencilerin yaşadığı çevrenin özelliklerini bilerek, çevreye uyum sağlayabilen, vatanını ve milletini seven, ulusal bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarını kavrayıp içselleştiren, devletin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, laik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yetişmesidir.

 

 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.