Türkçe

Bütün derslerin temelini oluşturan Türkçe dersi; dinleme / izleme, konuşma, okuma / anlama, yazma alanlarından oluşur. Türkçe dersi kapsamında okuyan, okuduğunu, dinlediğini, izlediğini anlayıp yorumlayabilen, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisi gelişmiş, kendi kültürüyle başka kültürler arasında bağlantı kurabilen, Türk ve dünya edebiyatına merak duyan, yabancı dil öğrenebilmek için ana dile hakim olmak gerektiğini fark eden, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hedeflerimiz 

 • Okuma alışkanlığı kazandırmak
 • Okudukları, dinledikleri ve izledikleri aracılığıyla sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek
 • Okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini; anlayıp yorumlayıp günlük hayatlarıyla ilişkilendirerek sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak
 • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme yollarını öğretmek
 • Türkçenin temel bilgi, terim ve kavramlarını öğrenerek seviyelerine uygun olarak doğru kullanmalarını sağlamak

 

Türkçe Dersi Kapsamında Yürütülen Çalışmalar 

 • “Ayın Kitabı” uygulaması kapsamında her sınıf seviyesinde her ay tüm öğrenciler tarafından okunan kitap, Türkçe öğretmenleriyle yorumlanır.
 • “Haftanın Şairi” uygulaması kapsamında şairler, şiirleri ve edebi kişilikleriyle ilgili çalışmalar yapılır.
 • Köşe yazıları yorumlanır
 • Paragraf yazma çalışmaları yapılarak bütünlüklü yazıya geçiş yapılır. Öykü, masal, fabl, şiir, mektup, dilekçe, gezi yazısı, deneme gibi türlerde yazılar yazılır.
 • Derslerde ve yapılan etkinliklerde teknoloji etkili biçimde kullanılır.
 • Öykü yarışması yapılır.
 • Şiir dinletisi düzenlenir.
 • Münazara yarışmaları düzenlenir.
 • "Okuma ve Eleştirel Düşünme Kulübü" çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.