Eğitim Öğretim Modelimiz

Özel Marmara İlkokulu’nun eğitim felsefesi Atatürkçü, demokrasiye inanan, kendi kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, dili iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, edindiği bilgileri gerçek yaşam becerilerine dönüştürebilen özgüvenli, mutlu ve duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin sadece yaşadıkları toplumda değil, uluslararası platformda da başarılı ve aranan bireyler olması öncelikli hedeflerimizdendir. Hedeflerimize ulaşmak için sadece akademik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirmek yeterli değildir. Ulusal müfredatı uygulamanın yanı sıra uluslararası programların öğrencinin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir.

Bu bilinçle kurumumuz "Yaşam için Eğitim" felsefesi ile yola çıkan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) ve PYP  programlarını uygulamakta ayrıca ECIS (European Council of International Schools), CIS (Commission of International Schools), Eco Schools ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları gibi organizasyonlarla ortak projeler yürütmektedir.

Kurumumuzda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi (1., 2., 3.sınıflar) Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi (3.,4.sınıflar) sınıf öğretmenlerimiz tarafından, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Satranç, Bilişim Teknolojileri ve Drama dersleri branş öğretmenlerimiz tarafından verilir.

Anaokul 3 yaştan itibaren Yabancı dil eğitimine başlanır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.