Felsefemiz

Özel Marmara Eğitim Kurumlarının genel felsefesi doğrultusunda; öğrencilerimiz yabancı dil öğrenirken geliştirdikleri dil becerilerinin yanı sıra, kurumlarımızda hedeflenen öğrenen profili, beceriler ve tutumları geliştirerek "yaşam boyu öğrenen" "uluslar arası bireyler" olarak yetişirler.

GENEL AMAÇLAR
Öğrencilerimizin sözlü ve yazılı olarak kendilerini İngilizce en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,

Dil becerilerini geliştirirken ulaştıkları ve kullandıkları materyallerle öğrencilerimizin öğrendikleri dilin kullanıldığı ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

İngilizce öğrenme yolu ile kendi kültürlerini diğer kültürlerle kıyaslamalarını sağlamak ve kendi kültürleri ve diğer kültürlerle ilgili farkındalık yaratmak.

Kendi ulusal değerlerine ve başkalarının ulusal değerlerine saygılı bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmak,

İngilizce yazılan eserlere ve kaynaklara ulaşmalarını sağlayarak öğrencilerin evrensel bakış açısı ve eleştirel düşünceye sahip olmalarını sağlamak,

Öğrencilerimizin bütün bu amaçlara ulaşmalarını sağlarken İngilizcenin bir ders olmaktan çok, bir iletişim aracı olduğu ve yeni bilgilere ulaşmamız için gerekli olduğu bilincini kazanmalarını sağlamak.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.