Fen Bilimleri

Özel Marmara Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenleri olarak bizler, Fen Bilimleri dersinin hedeflerine uygun, ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı, bilime ilgi uyandıran yöntemlerle öğrencilerin derse aktif katılımını hedefliyoruz. Teorik çalışmaların deney, gezi, gözlem, araştırma gibi uygulamalarla desteklendiği, bilimsel ve eleştirel düşünceye odaklı, öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip ettiği ve bunları kullanabildiği bir anlayışla onları hayata hazırlıyoruz.

Fen Bilimleri Dersi’nin Hedefleri

• Fen Bilimleri dersinde öğrencilerimiz;
• Fen Bilimleri dersi kapsamında toplum ve çevrenin etkileşimlerini incelerler.
• Yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar.
•Çeşitli bireysel ve sosyal bağlamlarda bilimsel keşfin gelişimini, teknolojik değişimi, geçmişten günümüze insanların bilgi ve anlayışlarında meydana gelen farklılıkları anlarlar.
• Fen Bilimleri ile ilgili meselelerde çeşitli değerlerin, bakış açılarının ve kararların farkında olur ve sorumlu bir şekilde hareket ederler.
• Bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayarak araştırırlar.

Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Yürütülen Proje ve Çalışmalar:

• Çevre Eğitim Projesi (ÇEP)
• Yavru TEMA
• Eco Schools (Eko Okullar)
• South East Mediterranean Environment Project (SEMEP)
• Bu Benim Eserim Proje Yarışması
• Proje Yarışmaları ve Bilim Şenlikleri

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.