GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLARIN AMACI

 Öğrencilerin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, duyumlarını, yaratıcılığını estetik düzeyde tasarımla vb. bağlamda anlatabilme, kendini bu yolla ifade edebilme amacıyla yapılan eğitimdir.

HEDEFLER

Öğrencilerin;

1- Güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazandırabilme,
2- Sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur yazarlığını sağlayabilme,
3- Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme,
4- Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilme,
5- Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilme,
6- Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler vermelerini sağlayabilme,
7- Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilme,
8- Düzensizlikten rahatsız olmasını ve çevresini güzelleştirmesini sağlayacak estetik kişilik kazandırma,
9- Sanat yoluyla ifade olanağı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme,
10- Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına olanak tanıyabilme,
11- Öğrencilerin hayatları boyunca sanat yapan üreticiler ya da sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme,
12- Bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışını birbirleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilme,
13- Sanatın özgürlük olduğunu ve hayata olan katkısını kavrayabilme,
14- Sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı, takdir etmesini sağlayabilme,
15- Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme, 
16- Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirme,

Hedeflenir.

 

YÖNTEM VE TEKNİKLER

· Reprodüksiyon çalışmaları

·  Kas becerisini destekleyici çalışmalar

· Kolaj

· Mozaik

· Baskı

· Beyin fırtınası

· Hikayeleme

· Yaparak yaşayarak öğrenme

· Eleştirel düşünme

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.