Genel Bilgilendirme

“Türkiye’nin Dünya Okulu’nda dersler, yenilikleri izleyen deneyimli öğretmen kadrosu önderliğinde, eğitim teknolojisinin son yeniliklerine göre donatılan sınıflarda işlenir. Bilgiyi ezberlemek yerine, bilgiyi üretmeye yönlendirilen öğrencilerimiz; araştıran, sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen, düşüncelerini açıkça ifade edebilen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler olarak bir üst eğitim birimine geçerler. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının gerektirdiği donanıma sahip laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz; her türlü deney, araştırma ve proje çalışmasını yapabilme olanağına sahiptir. Bodrum Özel Marmara İlkokulunda öğrencilerimiz; Türkçeyi doğru ve işlevsel kullanabilen, dilimizin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra farklı dilleri de öğrenme olanağına sahiptirler. İngilizceyi doğal akışında ve günlük yaşantılarında kullanarak öğrenmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz Akıl Oyunları, Görsel Sanatlar, Drama, Müzik ve Dans dersleriyle beceri ve ilgi alanlarını keşfetme imkânı buldukları gibi, sanat bilincine sahip gençler olarak da yetişmektedir. Hedeflerimize ulaşmak için sadece akademik anlamda başarılı öğrenciler yetiştirmek yeterli değildir. Ulusal eğitim programlarını uygulamanın yanı sıra uluslararası programların öğrencinin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bu bilinçle kurumumuz “Yaşam için Eğitim” felsefesi ile yola çıkan “Uluslararası Bakalorya Organizasyonu(IBO)”nu uygulamaktadır. Okulumuz  IB PYP programını için 2019 yılında otorizasyonunu almıştır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.