Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR
• Yaratma ve tasarım yeteneğini en özgür kılan uygulama alanı Görsel Sanatlar Eğitimi dersidir
• Bölümümüzde yetenekli ve güzel sanatlara eğilimli öğrenciler özellikle 7. sınıftan itibaren yetenekleri doğrultusunda ilgili alanda yönlendirilmektedir. 1.sınıftan itibaren de periyodik olarak ve titiz bir seçimle öğrencilerin kişisel sergileri açılmakta, hem kendileri hem de diğer öğrenciler açısından büyük bir motive sağlanmaktadır. İstekli ve ilgili öğrenciler özellikle proje çalışmasına yönlendirilmekte bu konudaki yetenekleri arttırılmaktadır.
• Bölümümüzde açılan her sergide dikkat çeken en önemli unsur; bölümün felsefesi olan yaratıcılık ve bu yaratıcılıkta katkısı olan akla gelen her malzemenin sanat objesi olabileceğidir.
• Görsel Sanatlar Bölümü olarak hedeflerimiz;
• Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak
• Estetik duyarlılık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek.
• Sorgulayan, eleştiren, düşünen, algılayan bireyler olmalarını sağlamak. Atölye çalışması ortamında kazandırılmak istenen işbirliği, dayanışma, sorumluluk kavramları ile sanata saygı duyan değişik şekillerde sanatı hayatının tümüne yerleştirebilen bireyler yetiştirebilmektir.

5. SINIFLAR
• Hayal gücünü geliştirici çalışmalar.(Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden görsel çalışmalar yapar).
• Nokta etkisi yaratan varlıklara çevresinden örnekler göstererek, nokta, benek ve lekelerle renkli özgün kompozisyonlar yapar. Nokta ve çizgi etkisi veren üç boyutlu malzemelerle özgün çalışmalar yapmaktan zevk alır. Soğuk ve sıcak renkleri ayırt eder. Zıt renkleri kullanarak görsel çalışmalar yapar. Çevresindeki renk uyumsuzluklarının farkına varır.
• Masal, anı gibi türlerinden görsel çalışmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri tanır. Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihi güzelliklerini görsel çalışmalarında kaynak olarak kullanır. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder.
• Sanatçı ve zanaatçının ayrımını yapar. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihi eser, anıt vb. ziyaretleri yapmaya istek duyar. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. Yıl sonu sergi hazırlıkları. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar.

6. SINIFLAR
• Çizgilerle Grafiksel Çalışmalar(Nokta ve çizgi etkisini üç boyutlu çalışmalarda kullanır, yüzey üzerinde hareket etkisi yaratmada çizgi ve nokta kullanır).
• Natürmort Çalışması (Sanatçıların, mekanı belirtmek için ışık ve gölgeyi nasıl kullandığını tartışır. Komposizyonlarında üç boyutluluk etkisi yaratmada ışık ve gölgeyi kullanır). Renk Bilgisi ve Renklerin Öyküsü (Renklerin, duygu ve ruh hallerini yansıttığını fark eder. Her rengin bir leke değeri olduğunu fark ederek renklerin açık-orta-koyu değerleri ile kompozisyon yapar)
• Motiflerin Dili (Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verir. Ulusal kültürü yansıtan ve tanıtan görsel çalışmalar yapar.
• Yıldızlı Gece "Van Gogh" çalışması (Gösterilen sanat eserinde anlatılan ve anlatılması mümkün olan fikirler ve duyguları ifade eder. Gösterilen sanat eserinden edindiği izlenimler den yola çıkarak görsel tasarımlar yapar.
• Çeşitli Malzemeler ile Tasarım Çalışmaları

7. SINIFLAR
• Çizgilerle Grafiksel Çalışmalar(Nokta ve çizgi etkisini üç boyutlu çalışmalarda kullanır, yüzey üzerinde hareket etkisi yaratmada çizgi ve nokta kullanır).
• Renkli Natürmort Çalışması Resimde düzenleme ve renk bilgisi. (Renklerin, duygu ve ruh hallerini yansıttığını fark eder. Her rengin bir leke değeri olduğunu fark ederek renklerin açık-orta-koyu değerleri ile kompozisyon yapar)
• Karakalem Çalışmaları(Sanatçıların, mekanı belirtmek için ışık ve gölgeyi nasıl kullandığını tartışır. Komposizyonlarında üç boyutluluk etkisi yaratmada ışık ve gölgeyi kullanır). Soyut Tasarım Çalışmaları
• Portre bilgisi ve Portre Çizimi( Portrenin elemanlari. Portrede ifade gülen, aglayan, düsünen). Kolaj çalismaları
• Yıldızlı Gece "Van Gogh" çalışması (Gösterilen sanat eserinde anlatılan ve anlatılması mümkün olan fikirler ve duyguları ifade eder. Gösterilen sanat eserinden edindiği izlenimler den yola çıkarak görsel tasarımlar yapar.
• Çeşitli Malzemeler ile Tasarım Çalışmaları

8. SINIFLAR:
• Çizgilerle Grafiksel Çalışmalar(Nokta ve çizgi etkisini üç boyutlu çalışmalarda kullanır, yüzey üzerinde hareket etkisi yaratmada çizgi ve nokta kullanır).
• Renkli Natürmort Çalışması Resimde düzenleme ve renk bilgisi. (Renklerin, duygu ve ruh hallerini yansıttığını fark eder. Her rengin bir leke değeri olduğunu fark ederek renklerin açık-orta-koyu değerleri ile kompozisyon yapar)
• Karakalem Çalışmaları(Sanatçıların, mekanı belirtmek için ışık ve gölgeyi nasıl kullandığını tartışır. Komposizyonlarında üç boyutluluk etkisi yaratmada ışık ve gölgeyi kullanır). Soyut Tasarım Çalışmaları
• Portre bilgisi ve Portre Çizimi( Portrenin elemanlari. Portrede ifade gülen, aglayan, düsünen). Kolaj çalismaları

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.