Görsel Sanatlar

Yaratma ve tasarım yeteneğini en özgür kılan uygulama alanı Görsel Sanatlar Eğitimi dersidir. Bölümümüzde yetenekli ve güzel sanatlara eğilimli öğrenciler özellikle 7. sınıftan itibaren yetenekleri doğrultusunda ilgili alanda yönlendirilmektedir. 1.sınıftan itibaren de periyodik olarak ve titiz bir seçimle öğrencilerin kişisel sergileri açılmakta, hem kendileri hem de diğer öğrenciler açısından büyük bir motive sağlanmaktadır. İstekli ve ilgili öğrenciler özellikle proje çalışmasına yönlendirilmekte bu konudaki yetenekleri arttırılmaktadır.

Bölümümüzde açılan her sergide dikkat çeken en önemli unsur; bölümün felsefesi olan yaratıcılık ve bu yaratıcılıkta katkısı olan akla gelen her malzemenin sanat objesi olabileceğidir.

Görsel Sanatlar Bölümü olarak hedeflerimiz;

 • Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak,
 • Estetik duyarlılık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek,
 • Sorgulayan, eleştiren, düşünen, algılayan bireyler olmalarını sağlamak. 
 • Atölye çalışması ortamında kazandırılmak istenen işbirliği, dayanışma, sorumluluk kavramları ile sanata saygı duyan değişik şekillerde sanatı hayatının tümüne yerleştirebilen bireyler yetiştirebilmektir.

1.SINIF

 • Hayal gücünü geliştirici çalışmalar. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden görsel çalışmalar yapar. 
 • Görsel çalışmalarında çizgiyi kullanır. Doku çalışmaları yaparak değişik dokuların farkına varır. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 
 • Ana renkleri tanır. Ana renklerin karışımından ara renkler yaratmayı öğrenir.
 • Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder. Kendi yaşam alanını düzenlerken doğal çevreyi korumanın gerekliliğini kabul eder. Gösterilen eserde neler olduğunu söyler. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar.
 • İki boyutlu çalışmalar yapar. (İki boyutlu yüzey üzerinde pastel suluboya keçeli boya tekniklerini öğrenir)
 • Yoğurma malzemeleri ile yaratıcılığı ve el kaslarını geliştirici çalışmalar yapar. 
 • Üç boyutlu çalışmalar yapar. Görsel çalışmalarında 'uzun-kısa', 'büyük-küçük', 'kalın-ince' unsurları kullanır. Değişik malzemeler arasında ilişki kurar. 
 • Kağıt ve kağıt işleri çalışmaları yapar. Kolaj çalışmasının ne olduğunu öğrenir. 
 • Gösterilen eserde neler olduğunu söyler. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar. Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel çalışmalar yapar. 
 • Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel çalışmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 
 • Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar.  

2.SINIF

 • Hayal gücünü geliştirici çalışmalar.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden görsel çalışmalar yapar.
 • Duyguları ifade edici çalışmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 
 • Kolay baskı tekniklerini öğrenir. Her cismin bir dokusu olduğunu farkeder.
 • İki boyutlu çalışmalar yapar. İki boyutlu yüzeyde pastel suluboya keçeli boya tekniklerini öğrenir.
 • Kağıt ve kağıt işleri çalışmaları yapar. Kesme, yapıştırma, elde bulunan her türlü yazılı ve fotografik malzemeyi kullanarak bir yüzey üzerinde kompozisyonlar oluşturur. 
 • Üç boyutlu çalışmalar yapar.Doğadan çeşitli nesneler seçerek görsel tasarımlar yapar.
 • Çevresindeki doku örneklerini göstererek çeşitli yüzeylerde değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapar. Basit geometrik şekilleri tanır. Basit geometrik şekilleri çalışmalarında kullanır. 
 • Ana renkleri tanır. Yığma, dizme ve yerleştirme işlemlerini yapar. Yığma, dizme ve yerleştirme işlemlerini yapar. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. Yaşadığı mekanı beğenisine uygun eserlerle güzelleştirir. 
 • Güzel bir çevrede yaşamanın önemini kavrar. Gösterilen eserde neler olduğunu söyler. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar. Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel çalışmalar yapar. 
 • Gösterilen eserde neler olduğunu söyler. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar. Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel çalışmalar yapar. 
 • Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar.

3.SINIFLAR

 • Duyguları ifade edici çalışmalar yapar Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 
 • Çizgi çalışmaları yapar. Oyunlarında kullandıkları çizgilerden örnekler verir. Çizgi çeşitlerini tanır. Bir yüzeyde oyunlarla lekeler oluşturur.
 • Geometrik şekillerle görsel tasarımlar yapar. Nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılar. 
 • Çalışmalarında çizgi, renk, biçim ve leke ilişkilerini kullanır. Nesnelerin görünümlerini lekesel olarak algılar.
 • Renkli çalışmalar yapar.Ana ve ara renkleri ayırt eder. Renkleri karıştırarak renk zenginliğini keşfeder. Konuyla ilgili iki boyutlu çalışmalar yapar. 
 • Kolaj tekniğiyle duygu ve düşünceleri ifade edici çalışmalar yapar. 
 • Atık malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapar. Çeşitli malzemelerin veya aynı cinsten malzemeleri biraraya getirerek üç boyutlu tasarımlar yapar. 
 • Kolay baskı teknikleriyle iki boyutlu tasarımlar yapar.
 • Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar.
 • Gösterilen eserin konusu etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel çalışmalar yapar. 
 • Güzel bulduğu nesne ve varlıklarla ilgili görsel tasarımlar yapar. Beğenilerdeki farklılığa saygı duyar. Çevresindeki çiçekler, evler, bitkiler kuşlar, vb. varlıkları belirleyerek, bu varlıkların birer biçimleri olduğunu fark eder. Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapar. 
 • Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar.  

4.SINIFLAR

 • Bir rengin değerlerini kullanarak resim yapar. Renklerin duygu ve düşüncelerle ilişkisini tartışır. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. Doğal ve yapay nesneleri ayırt eder. 
 • Renklerin duygu ve ruh hallerini yansıttığını farkeder. Renklerin açık orta koyu değerleri ile kompozisyonlar yaratır. 
 • Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezi ve simetrik dengeyi fark eder. İki ve üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır. 
 • Üç boyutlu basit geometrik biçimlerle inşa yapar. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır. 
 • Çevresindeki biçim zıtlıklarının neler olabileceğini tartışır.Duyguları ifade edici çalışmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 
 • İki ve üç boyutlu görsel sanat eserlerini ayırt eder. Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder. 
 • Yaşamdaki her varlığın kendine özgü bir güzelliği olduğunu kabul eder. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder.
 • Resim ile fotoğraf arasındaki farkı bilir. Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri tanır. 
 • Görsel çalışmalarında doğal ve yapay nesnelerden yararlanabileceğinin farkına varır. Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilir. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat teknikleri ile ifade eder. 
 • Yıl sonu sergi hazırlıkları. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.