IB PYP Okul Politikalarımız

Bodrum Marmara Koleji
Misyon Bildirgesi

Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuz; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal kimliğiyle gurur duyan, bilgi çağının gerektirdiği donanıma ve küresel bakış açısına ve 21. yüzyıl becerilerine sahip, ana dilde, İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda var olabilen, bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir.

IB Misyon Tanımı

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçmedeğerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

IBO tarafından geliştirilen eğitim programlarını uygulayan okulların amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak, daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektedir.

Politikalar
Akademik Dürüstlük Politikası için lütfen tıklayınız.
Politikalar
Çocuk Koruma Politikası için lütfen tıklayınız.
Politikalar
Dahil Etme Politikası için lütfen tıklayınız.
Politikalar
Dil Politikası için lütfen tıklayınız.
Politikalar
Kayıt Politikası için lütfen tıklayınız.
Politikalar
Ölçme Değerlendirme Politikası için lütfen tıklayınız.

 

Politikalar
Academic Integrity Policy Please Click.
Politikalar
Child Protection Policy Please Click.
Politikalar
Inclusion Policy Please Click.
Politikalar
Admission Policy Please Click.
Politikalar
Language Policy Please Click.
Politikalar
Assessment Policy Please Click.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.