Kütüphane

BODRUM ÖZEL MARMARA KOLEJİ CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KÜTÜPHANESİ

 • Kütüphanemizin amacı; okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar serbest zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak yaratmak, düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.
 • Kütüphanemiz 170 m² bir alan üzerinde, yaklaşık 12.000 adet kitap koleksiyonuna sahiptir.
 • Kütüphanemiz iki bölümden oluşmaktadır. Kütüphane ve Brifing-Öğrenci Çalışma odası. Brifing salonu multimedia odası olarak da kullanılmaktadır.
 • Koleksiyonumuzda referans kaynakları, tarih, coğrafya, felsefe-psikoloji, bilim, kişisel gelişim, sanat, hobi, çocuk kitapları gibi farklı türde çok sayıda kitap bulunmaktadır. İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak da kullanıcılarımıza sunduğumuz kitaplarımız bulunmaktadır.
 • İnternet bağlantılı bilgisayarlar öğrencilerimizin kullanıma açıktır.
 • Edebiyat, Tarih, Matematik, Bilim, Sanat, Çocuk, Felsefe, Çevre, Coğrafya gibi konuları kapsayan 28 Adet süreli yayın aboneliğimiz ve 8 adet de IB review aboneliğimiz bulunmaktadır. Her gün günlük gazeteler kütüphanemize gelmektedir.
 • Marmara Eğitim Kurumları olarak ( İstanbul Marmara Koleji, Bodrum Marmara Koleji ve Maltepe Üniversitesi)  Koleksiyonlarımızı Kütüphanelerarası işbirliği ile ortak kullanabilmekteyiz. Elektronik kaynak ve veri tabanlarından da, Maltepe Üniversitesi tarafından tanımlanan kullanıcı adı ve şifremiz ile yararlanabilmekteyiz.
 • Kütüphanemizde Yordam Kütüphane Programı kullanılmaktadır. Yayınlar Dewey Sınıflama Sistemine göre, açık raf olarak yerleştirilmiştir.
 • Bodrum Marmara Koleji’nin tüm öğrenci, öğretmen ve personeli kütüphanemize üyedir. Ödünç verme kuralları dahilinde tüm öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar kütüphanemizden ödünç kitap alabilir.
 • Oryantasyon sürecinde öğrencilere Kütüphane kuralları, Akademik Dürüstlük ve Dewey sınıflama sistemi ile ilgili genel bilgiler kütüphane öğretmeni tarafından verilmektedir.
 • Her sınıfın 1 saat kütüphane dersi (Bilgi okuryazarlığı dersi) vardır. Bu dersin amacı: Bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir. Bilgi okuryazarlığı becerileri, çağımızda kaçınılmaz hale gelen yaşam boyu öğrenmenin ön koşuludur ve gerek eğitimde gerekse araştırmada niteliği arttırır.
 • Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını ve devam ettirmelerini sağlamak, kütüphane kullanımına teşvik etmek amacı ile her ay en çok kitap ödünç alıp okuyan öğrencimizi, o ayın “kitap kurdu” ilan ediyoruz ve sertifika veriyoruz.
 • Belirli günlerde ( Dünya Çocuk Kitapları haftası, Kütüphanecilik haftası vb. )  kütüphane gezileri, kitap fuarları, yazarlar ile söyleşi ve imza günleri, kitap bağış kampanyası gibi çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir.

Ödünç verme kuralları:

 • İlköğretim 1.kademe öğrencileri için; 1 kitap 15 gün süreyle, İlköğretim 2.kademe öğrencileri için; 2 kitap 15 gün süreyle ödünç verilir.
 • Ödünç alınan yayınlar başkası tarafından istenmediği takdirde 15 gün süre daha uzatılabilir.
 • Ödünç alınan kitaplar başka kişilere devredilemez. Ödünç alınan kitaplar süresi sonunda iade edilmelidir.
 • Üzerinde gecikmiş kitap bulunan okuyucular, bunları iade etmeden ödünç kitap alamazlar.
 • Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara uymayan okuyuculara tekrar ödünç verme işlemi, bir yarıyıl süreyle durdurulur.
 • Yıpratılan, kaybedilen yayınlar için; piyasada bulunan bir kitap ise; aynı kitabı, bulunamıyorsa; kaybettiği kitaba eş değer 2 kitap kütüphanemize hediye etmek durumundadır.
 • Referans Kaynakları (Ansiklopediler, sözlükler, almanaklar, bibliyografyalar), Süreli yayınlar (yeni sayıları), kanun kitapları, tezler ödünç verilmez.
 • Öğretim yılı sonuna kadar bütün kütüphane kullanıcıları ödünç aldıkları kütüphane materyallerini, ders yılı bitiminden 3 hafta önce iade etmek zorundadır.
 • Kitabın tamamının fotokopisinin çekilmesi yasaktır.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI (tanınan adıyla Halikarnas Balıkçısı)

(17 Nisan 1890, Girit – 13 Ekim 1973, İzmir)
17 Nisan 1890 tarihinde, Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesine mensup, babasının yüksek komiser olarak görev yaptığı Girit'te doğdu. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmet Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım; amcası II. Abdülhamit devri sadrazamı Cevat Şakir Paşa, dedesi Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir. Cevat Şakir, çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa’nın elçi olarak bulunduğu Atina’da geçirdi. İlköğrenimini Büyükada'da, orta ve liseyi 1907'de Robert Kolej'de tamamladı. İlk yazısı aynı yıl İkdam Gazetesi’nde yayımlandı. Bu, İngilizce’den tercüme bir yazıydı. Lise öğreniminden sonra İngiltere’de denizcilik öğrenimi yapmak istediyse de ailesinin ısrarı ile Oxford Üniversitesi’nde tarih öğrenimi gördü. 1913’te İtalyan bir hanımla evlenerek İtalya’da kaldı, resim öğrenimi gördü. İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. 1925 yılına kadar geçimini haftalık dergilerde tercümeler, yazılar yayınlayarak, resim ve yeni tarz tezhipler yaparak, karikatür yaparak, karikatür çizerek ve renkli dergi kapakları hazırlayarak temin etti. Türk basınında kapakçılığın gelişmesinde katkısı vardır.

Dört asker kaçağının kadersizliğiyle ilgili olarak Hüseyin Kenan takma adıyla kaleme aldığı 13 Nisan 1925 tarihli "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" başlıklı öyküsünden ötürü İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. ‘Memlekette isyan bulunduğu sırada, askeri isyana teşvik edici yazı yazmak’ tan suçlu bulundu. Mahkeme başkanı Ali Çetinkaya tarafından idama mahkûm edilmek istendiyse de, Kılıç Ali Bey'in önerisiyle kalebentlikle Bodrum'a sürüldü. 3 yıllık sürgünlüğünün yarısını Bodrum'da tamamladı. Cezasının son yarısını İstanbul'da tamamladıktan sonra, çok sevdiği insanları ve doğal güzellikleriyle kaynaştığı Bodrum'dan uzak kalamadı ve Bodrum'a yeniden dönüp yaklaşık 25 yıl kaldı. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, Bodrum'da balıkçılık dahil çeşitli işlerde çalıştı. Edebiyat sahasına giren eserlerinin büyük kısmını da Bodrum’da yazdı. 13 Ekim 1973'te vefat etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'a gömüldü.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.