Matematik

Özel Marmara Ortaokulu matematik öğretmenleri olarak hedefimiz, ezberden uzak, öğrenci merkezli eğitim modeli ile matematiksel düşünce sistemini kavrayan, temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ile donatılmış ve bu becerileri kendi yetenekleri ile harmanlayarak hayata geçirmeyi başaran öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik Dersinde Öğrencilerimiz;

• Matematiksel kavramları ve sistemleri anlar, bunlar arasında ilişkiler kurar, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanır.
• Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanır.
• Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanır.
• Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanır.
• Problem çözme stratejileri geliştirerek bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanır.
• Modelleme yapar, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirir.
• Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirir.
• Matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrar.
• Sistemli, dikkatli ve sabırlı olma özelliklerini geliştirir.
• Matematik ve sanat ilişkisini kurar, estetik duygular geliştirir.


Matematik Dersi Kapsamında Yürütülen Proje ve Çalışmalar

• Matematik dersi kapsamında öğrencilerimizin yaratıcılık, teknolojiyi kullanma, araştırma gibi becerilerini geliştirmek amacıyla başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal-uluslararası proje çalışmaları yürütülmektedir. 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.