Matematik

Özel Marmara Ortaokulu matematik öğretmenleri olarak hedefimiz, ezberden uzak, öğrenci merkezli eğitim modeli ile matematiksel düşünce sistemini kavrayan, temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ile donatılmış ve bu becerileri kendi yetenekleri ile harmanlayarak hayata geçirmeyi başaran öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik Dersinde Öğrencilerimiz;

• Matematiksel kavramları ve sistemleri anlar, bunlar arasında ilişkiler kurar, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanır.
• Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanır.
• Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade eder.
• Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanır.
• Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanır.
• Problem çözme stratejileri geliştirerek bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanır.
• Modelleme yapar, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirir.
• Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirir.
• Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir eder.
• Entelektüel merakı ilerletir ve geliştirir.
• Matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrar.
• Yüzde, kar, zarar, indirim gibi hesaplamaları yapar.
• Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirir.
• Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirir.
• Matematik ve sanat ilişkisini kurar, estetik duygular geliştirir.
• Geometrik şekil ve cisimleri tanır, bunlar arasındaki ilişkileri kavrar, alan ve hacimleri hesaplar.
• Olasılığın temel kavramlarını anlayarak, bilgi ve düşüncelerini anlatmada bunlardan yararlanır.

Matematik Dersi Kapsamında Yürütülen Proje ve Çalışmalar

• Matematik dersi kapsamında öğrencilerimizin yaratıcılık, teknolojiyi kullanma, araştırma gibi becerilerini geliştirmek amacıyla “Bu Benim Eserim Proje Yarışması” çalışmaları yürütülmektedir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.