Müfredat

 

Yemek Listesi
Ders Programı İçin Tıklayınız.

 

Marmara Eğitim Kurumlarında İngilizce öğretimi ana okulunda 3 yaşında başlar, 8.sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2 derecesinde tamamlanır. Öğrenciler bu süreçte dört dil becerilerini (dinleme,konuşma,okuma,yazma)geliştirirler.

• 1.sınıfın 2.dönemine kadar okuma yazmaya başlanamadığı için öğrencilerin dinleme – anlama ve konuşma becerileri geliştirilir.Bu yıllarda öğrencilerin ana dillerini öğrendikleri gibi, doğal yollarla tekrarlayarak,taklit ederek öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerle oyun,şarkı ,tekerleme,diyalog çalışmaları yapılır.Her sınıf düzeyinde, Türk öğretmenin yanı sıra bir de yabancı öğretmen desteği vardır.
• 3.sınıf sonuna kadar öğrencilerin İngilizce’yi ders olmaktan öte bir iletişim aracı olarak algılamaları için büyük çaba gösterilir. Öğrenciler yapıları, dilbilgisi kuralları açıklanmadan öğrenirler.
• 4.ve 5.sınıflar öğrencilerin yine benzer etkinliklerle dili kurallarıyla öğrenme dönemidir. "başlangıç" düzeyi (elemantary) bu yıllarda tamamlanır. Öğrenciler bu dönemde daha çok orijinal hikayelerle çalışmalar yaparlar.
• 6.7. ve 8.sınıflarda öğrenciler "orta"(intermediate) ve" ileri orta"(upper intermediate) seviyelerine ulaşırlar. Bu dönemde orijinal materyaller seçilir ve edebiyata giriş çalışmaları yapılır.
• Ana sınıfından başlayarak 4.sınıfın sonuna kadar kazanılan davranışlar ve beceriler,ortaokulda uygulanan program çerçevesinde yapılan etkinliklerle pekiştirilir. Öğrenciler İngilizce’yi bu etkinliklerle "bilgiye ulaşma"da bir araç olarak kullanırlar. Öğrencilerimiz tüm dünyada uygulanan ve en güvenilir sınavlardan biri olan Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarında her yıl Türkiye ve dünya ortalamasının üstünde başarı elde ederler.

(3.sınıflar-STARTERS, 4.sınıflar-MOVERS, 5.sınıflar-FLYERS, 6.ve 7.sınıflar-KET, 8.sınıflar - PET) Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı takip edilerek SBS Sınavına yönelik test çalışmaları aracılığıyla hızlı ve doğru düşünme, zamanı iyi kullanma , problem çözme becerileri geliştirilir.

• Sene içinde, kendini yönetme, araştırma ve sosyal becerileri geliştirilerek yapılan bireysel ve grup çalışmaların sergilendiği portfolyo gününde, öğrenciler iletişim becerilerini geliştirme fırsatını bulurlar. Ayrıca her sınıf sene sonunda sahneye koydukları yabancı dildeki gösterilerini başarıyla sergilerler.
• Tamamlanan her üniteden ya da hikayeden / şiirden / romandan sonra yapılan küçük sınavlarla öğrencilerin zayıf ve güçlü olduğu noktalar belirlenip gerekli görülen öğrencilerle etüt çalışmaları yapılır. Ayrıca yıl boyunca yapılan yetiştirme kursları ile öğrenciler desteklenir.
• Özel Marmara İlköğretim okulumuzu bitiren öğrencilerimiz İngilizce olarak:
• Kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru biçimde ifade edebilirler.
• Okuma alışkanlıklarını geliştirirler ve okudukları orijinal bir parçayı ya da kitabı anlayabilir ve yorumlayabilirler.
• Eleştirel düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.
• Bilgiye ulaşmak için yabancı literatüre başvurarak araştırma yapabilirler.
• Kültürleri tanır ve kültürel farklılıklara saygı gösterirler.
• Yabancı yayınları izleyebilir, web sitelerini takip edebilirler.
• Yaratıcılıklarını geliştirir ve hazırladıkları projeler,kompozisyon çalışmaları ile bunları sergilerler.
• Edebi değeri olan orijinal ürünleri (hikaye,roman,şiir,drama,film) inceleyebilir, tartışabilir, problem çözme, analiz etme çalışmaları yapabilirler. Bu eserlerle ilgili yorumlar yazabilirler.
• Bazı yazım türlerini öğrenir ve bu türlerde kendi özgün yazılarını yazabilirler. (letter writing, narrative essay, descriptive essay, persuasive essay... gibi)
• Aktif öğrenen profil özelliklerini yansıtırlar.
• Marmara Eğitim Kurumlarında 2.yabancı dil öğretimine 5.sınıfta başlanır. Öğrenciler, Almanca ve İspanyolca dillerinden birisini seçerler. Haftada 4 saat olarak planlanan derslerle öğrencilerimiz 8.sınıfın sonunda Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde A2 derecesini tamamlamış olurlar.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.