Müzik

MÜZİK EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ DERSİ HEDEFLERİ

  • Başta İstiklal Marşı olmak üzere, marş ve şarkılarımızı, düzeyine uygun türkü ve tekerlemeleri doğru, temiz ve anlamlı söyleyebilme. 
  • Sesini doğru ve etkili kullanabilme. 
  • Müziğin her türünde nitelikli olanı niteliksizden ayırt edebilme. 
  • Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme.
  • Ses değişim ve gelişim döneminde sesini bilinçli ve sağlıklı kullanabilme.

MÜZİK EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ DERSİ AMAÇLARI

  • Müziğin temel eğitiminde ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasını, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmektir. 
  • Müzik eğitimi, öğretimi görsel ve uygulamalı olarak 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Besteci tanıtımı, enstrüman tanıtımı ve Orff teknikleri kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. Müzik, enstrüman, ses, ritim bilgilerinin resimli masal ve oyunlarla öğretilmesi, şarkılar, tekerlemeler bu yaş grubu ile yapılan çalışmaları kapsar. Bu çalışmalarda amaç çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarmaktır. 
  • Öğrencilerimizin bilgi, beceri, başarı ve genel kültürlerinin artırılması için yapılan uygulamalarda her öğrenci ilgi ve yeteneği doğrultusunda bir müzik aleti çalmaya ya da şarkı söylemeye teşvik edilmektedirler. 
  • İlkokul 1 ve 2. sınıflarında şarkı söylemek, vurmalı çalgılar ve enstrüman çalımı teknikleri uygulanır. Nota öğretiminde bona ve solfej, çalgı eğitimi esas alınır. Müzik derslerinde kullanılan enstrümanlarla birlikte sanat dersi uygulamalarında daha ileri seviyede eğitim ve öğrenim görme şansları olmaktadır. Müzik edebiyatının önemli eserleri derslerimizde düzenli olarak dinletilmektedir. Amaç dinleme becerilerinin geliştirilmesi ve kültür hayatlarına katkıdır. 
  • Sanat etkinliklerine katılan her öğrenci birikimlerini atölye konserlerinde ve yılsonu etkinliklerinde sergilemektedirler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.