Öğrenci Kulüplerimiz

Okulumuzda  ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulüpleri  açılmaktadır. İlgi alanları doğrultusunda,

  • Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
  • Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
  • Kendine ve çevresindekilere  güven duyabilme,
  • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
  • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
  • Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
  • Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
  • Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
  • Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
  • Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması görevimizdir.
İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
Futbol Yüzme Futbol
Basketbol Futbol LegoRobotik - Kodlama
Drama Basketbol Voleybol
Satranç Voleybol Yüzme
Jimnastik Tenis Basketbol
Seramik LegoRobotik - Kodlama JMun
Yüzme Müzik Dans
Tenis Resim Drama
LegoRobotik - Kodlama Drama Resim
 Resim   Müzik

 Müzik

   
 Voleybol    
     
     
     
     

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.