Ölçme Değerlendirme

Klasik Sınavlar: 1-3. Sınıflar: Öğrencilerin tüm derslerin konularının ne kadar öğrendiğini belirlemek üzere değerlendirme çalışmaları yapılır. 4.Sınıflar: Öğrenciler, ders saati sayısına göre bir yarıyıl boyunca her dersten iki veya üç klasik sınav olurlar.

Ders ve Etkinliklere Katılım: 4.Sınıf öğrencileri, her ders için, derse katılım, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, düzenli ders çalışma gibi kriterlerin süreç bazında değerlendirilmesi çerçevesinde ders içi performans notu alırlar.

Küçük Sınavlar: Özel Marmara İlkokulu’nda ilgili öğretmen, belirli aralıklarla, haberli veya habersiz olarak öğrencilere Küçük Sınav (Quiz) uygular. Söz konusu sınavlar, öğrencinin konuyu öğrenme sürecindeki aktifliğini ve öğrenme derecesini belirlemeye yönelik bilgi sağlar.

GDS (Genel Değerlendirme Sınavı): Genel değerlendirme Sınavları okulumuzda 2.-3. ve 4. Sınıf seviyelerine uygulanmaktadır. Sınavlar 2. ve 3. Sınıflarda yılda 3 sınav, 4.sınıflarda yılda 4 sınav, GDS’lerin amacı öğrencilerimizin edindikleri bilgiyi ölçmek ve öğrencilerimize geçmişe yönelik tekrar alışkanlığı kazandırmaktır. Sınav sonrasında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan rapor ile öğrencilerimizi analizleri yapılarak gerekli görülen çalışmalar planlanmaktadır.

KTT (Konu Tarama Testi): Konu Tarama Testleri okulumuzda 4.Sınıflarda Türkçe-Matematik, bir seferinde Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler derslerinden olacak şekilde uygulanmaktadır. Konu taramaların amacı işlenmekte ya da sona eren konunun öğrenci tarafından tam anlamıyla öğrenilip öğrenilmediğinin tespit edilmesidir. Sınavlardan sonra Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğretmenler için hazırlanan rapor sayesinde öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilir, bu eksikler ve öğle tatillerinde uygulanan etütler ya da ekstra ödevler ile telafi edilmeye çalışılır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.