Ölçme-Değerlendirme

AMAÇLARIMIZ

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Bodrum Marmara Kolejinin vizyon ve misyonu doğrultusunda, eğitim anlayışı ve öğretim programlarına uygun olarak;

 • Ölçme ve değerlendirme biliminin terimlerinin doğru kullanılmasını ve bu anlamda kurum öğretmenleri arasında ortak dil geliştirilmesini,
 • Öğrenci karnesine yansıyan puan türleri için ortak ilke ve kriterler belirlenmesini,
 • Ölçme araçlarının geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini,
 • Sınavlarda kullanılan soruların niteliklerinin artırılmasını,
 • Nitelikli orijinal sorularla kuruma özgü soru bankası oluşturulmasını,
 • Teknik analizler yoluyla öğretim sonuçlarını değerlendirip öğretim programlarının verimliliği hakkında geri bildirim sağlamayı,
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki yenilikleri takip ederek öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konu başlıklarında hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemeyi,
 • Öğretmenlerin tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine danışmanlık yapmayı amaçlamaktadır. 

PRENSİPLERİMİZ

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Bodrum Marmara Kolejinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim programlarını planlama, geliştirme ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri toplama ve değerlendirme amacıyla ölçme değerlendirme çalışmalarını yürütür. Birimimiz, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece hatırlamak, anlamak, uygulamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak düzeyinde edindikleri davranışların ölçülmesine değil, eleştirel düşünme, girişimcilik, öz yönetim, iş birliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma gibi becerilerin de ölçülmesine ağırlık vermektedir. Dolayısıyla, öğretim programlarının ölçme değerlendirme çalışmalarında süreç ve sonuç odaklı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Süreç odaklı değerlendirmelerde performans görevleri, projeler, portföy çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için öğretmenlere destek verilmekte ve öğretmenlerle birlikte dereceli puanlama anahtarı (rubrik), kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, gözlem formu gibi uygun ölçme araçları hazırlanmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmelerde uzun cevaplı açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı açık uçlu, eşleştirmeli ve doğru-yanlış soru tipleri kullanılarak ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda sınav hazırlanması için öğretmenlere destek verilmektedir. Uygulanan tüm sınavların sonucunda gerekli test ve madde analizleri yapılarak ilgili birim ve bölümlerle paylaşılmaktadır. Sınav sonucunda hazırlanan sınav sonuç belgesi ile öğrenciye ve veliye bireysel geri bildirim sağlanmaktadır.

Okulumuzda oluşturduğumuz ve oluşturmaya devam ettiğimiz ölçme ve değerlendirme sistemi ile eğitimde kaliteyi arttıracak, öğretmen ve yönetim için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek ve velileri bilgilendirecek bir süreci yürütmeye çalışmaktayız.

ÇALIŞMALARIMIZ

 • MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen “Puan, notla değerlendirme” sürecinde kullanılan sınav, proje, performans çalışmaları ve ders etkinliklerine katılım çalışmalarının tüm okul genelinde ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için bölüm ve zümrelerle geliştirme çalışmaları yapılır.
 • 5-8. sınıf seviyelerinde proje çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda tüm okulda ortak bir sistem halinde yürütülmesi için bilimsel destek sağlanır.
 • 5-8. sınıf seviyelerinde sınav ve soru hazırlık sürecinde öğretmenlere bilimsel destek verilir.
 • 5-8.sınıf seviyelerinde Genel Değerlendirme Sınavlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanır.
 • Sınavların uygulanmasından sonra test ve madde analizleri yapılır. Analiz sonuçları ilgili kişilerle paylaşılır ve yorumlanmasında rehberlik edilir.
 • LGS Deneme Sınavlarının teknik analizi ve değerlendirmesi yapılır. Sınav sonuç belgelerinin veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılması sağlanır.
 • Bölümler tarafından uygulanan Konu Tarama Testlerinin değerlendirmesi yapılarak, sonuçları bölümlerle paylaşılır.
 • Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konuları için hizmet içi eğitim çalışmaları hazırlanır.
 • Okul yönetimi tarafından istenen diğer ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülür.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.