Ölçme Değerlendirme

 Öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre, (gözlem raporları, portfolyo çalışmaları, akran ve öz değerlendirme formları) tespit edilir.

 İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda , ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrenme süreci boyunca düzenli olarak yapılır.

 İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Genel Değerlendirme sınavları düzenli aralıklarla yapılarak eksik kazanımlar belirlenir. Ölçme çeşitliliğine çoktan seçmeli sorular da dahil edilir. 

 Rubriklerden oluşan gelişim karneleri ile de öğrenciler gelişimleri ile ilgili geri bildirim alırlar.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.