Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARIMIZ

• Klasik Sınavlar: 1-3. Sınıflar: Öğrencilerin tüm derslerin konularının ne kadar öğrendiğini belirlemek üzere değerlendirme çalışmaları yapılır. Söz konusu çalışmaların sonuçlarına istinaden gerekli görülen tekrarlar yapılır ve veliler ile paylaşılır. 

4.Sınıflar: Öğrenciler, bir yarıyıl boyunca her dersten iki klasik sınav olurlar.

• Ders ve Etkinliklere Katılım: 4.Sınıf öğrencileri, her ders için, derse katılım, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, düzenli ders çalışma gibi kriterlerin süreç bazında değerlendirilmesi çerçevesinde ders içi performans notu alırlar.

• Küçük Sınavlar: Özel Marmara İlkokulu’nda ilgili öğretmen, belirli aralıklarla, haberli veya habersiz olarak öğrencilere Küçük Sınav (Quiz) uygular. Söz konusu sınavlar, öğrencinin konuyu öğrenme sürecindeki aktifliğini ve öğrenme derecesini belirlemeye yönelik bilgi sağlar.

• Deneme Sınavı: Deneme Sınavları okulumuzda 3. ve 4. Sınıf seviyelerine uygulanmaktadır. Sınavlar 3. sınıflarda ikinci dönem 1 kez, 4.sınıflarda ise birinci dönem 2, ikinci dönem 1 kez olmak üzere toplamda 3 kez uygulanır. Deneme sınavlarının amacı öğrencilerimizin edindikleri bilgiyi ölçmek ve öğrencilerimize geçmişe yönelik tekrar alışkanlığı kazandırmaktır. Sınav sonrasında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan rapor ile öğrencilerimizi analizleri yapılarak gerekli görülen çalışmalar planlanmaktadır.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.