Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARIMIZ

• Klasik Sınavlar: 5.-6.-7. ve 8. Sınıflar: Öğrenciler, ders saati sayısına göre bir yarıyıl boyunca her dersten iki veya üç klasik sınav olurlar.

• Ders ve Etkinliklere Katılım: 5.-6.-7. ve 8. Sınıf öğrencileri, her ders için, derse katılım, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, düzenli ders çalışma gibi kriterlerin süreç bazında değerlendirilmesi çerçevesinde ders içi performans notu alırlar.

• Projeler: 5.-6.-7. ve 8. Sınıf Öğrencileri, okulların açılışını takip eden 3.veya 4. hafta itibariyle kendi seçtikleri en az bir dersten proje çalışması gerçekleştirmekle yükümlüdürler. İmza karşılığında teslim aldıkları proje rubriklerinde, sürecin tamamlanmasına yönelik olarak belirtilen son tarihlerin öğrenci tarafından düzenli olarak takip edilip, tamamlanmış olması beklenen aşamaların uygun kriterlerde ders öğretmenine sunulması gereklidir. Projenin tamamlanması gereken tarihte, öğrencinin süreç boyunca aldığı puanların toplamı, Proje notunu oluşturur.

• Küçük Sınavlar: Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu’nda, ilgili öğretmen, belirli aralıklarla, haberli veya habersiz olarak öğrencilere Küçük Sınav (Quiz) uygular. Söz konusu sınavlar, öğrencinin konuyu öğrenme sürecindeki aktifliğini ve öğrenme derecesini belirlemeye yönelik bilgi sağlar.

• BTS (Bilgi Tarama Sınavı): Dönem başlangıcında 5.-6. ve 7. Sınıflara uygulanan BTS amaç öğrencilerimiz okula ne kadar hazır geldikleri geçmiş döneme ait bilgilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Ölçme değerlendirme merkezinin analizi öğrencilerin hafta sonu kurslarına katılıp katılmayacağı ve dönem başlangıcından itibaren nasıl bir yol izleneceğine ışık tutmaktadır.

• KTT (Konu Tarama Testi): Konu Tarama Testleri okulumuzda 5. ve 6. sınıf seviyelerine Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler derslerinden 15 er soru olacak şekilde uygulanmaktadır. Konu taramaların amacı işlenmekte ya da sona eren konunun öğrenci tarafından tam anlamıyla öğrenilip öğrenilmediğinin tespit edilmesidir. Sınavlardan sonra Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğretmenler için hazırlanan rapor sayesinde öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilir, bu eksikler ve öğle tatillerinde uygulanan etütler ya da ekstra ödevler ile telafi edilmeye çalışılır.

• GDS (Genel Değerlendirme Sınavı): Bu sınavlar 7. ve 8. sınıflarda merkezi Lise Giriş Sınavlarına ön hazırlık amacıyla, soru sayısı, süre ve puanlama olarak MEB sistemine uygun şekilde düzenlenmektedir. 5. ve 6. sınıflarda da Türkçe-Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri-Matematik olmak üzere 2 günde uygulanmaktadır. İlk konudan itibaren en son işlenen konuya kadar genel bir ölçme hedeflenir. Sınav sonrasında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan rapor ile öğrencilerimizi analiz etme, eksiklikleri giderme fırsatı elde edilir. 

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.