Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, konularında uzman Psikolojik Danışmanlarla yürütülen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, her bireyin değerli olduğu, kendini geliştirme ve gerçekleştirme, problemleri çözme gücüne sahip olduğu görüşünü ve önleyici rehberlik yaklaşımını temel almaktadır.

AMAÇLARIMIZ

 • Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine, 
 • Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine, 
 • Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine, 
 • Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına, 
 • Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

A- ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

1. Oryantasyon Çalışmaları

 • Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır.

2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar

 • Bir Aile Resmi Çiz 
 • Otobiyografi 
 • Sosyometri (Her yıl, tüm sınıf seviyesinde, 1. ve 2. dönemde olmak üzere 2 kez uygulanır) 
 • Temel Kabiliyet Testi TKT (Her yıl 4. sınıf öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla uygulanır. Sonuçları veli ve öğrenciyle birebir paylaşılır.) 
 • Kendim Hakkında Düşüncelerim 
 • Cümle Tamamlama Testi 
 • Öğrenme Stilleri Testi 
 • İhtiyaca yönelik uygulanan bireysel test ve ölçekler

3. Kişisel Gelişimi Destekleyici Çalışmalar

 • Farklı konularda yapılan grup çalışmalarının amacı, desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizin grup ortamında kendi farkındalıklarını artırmak, becerilerini geliştirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.

  Grup Çalışmaları
  Sınav Kaygısıyla Başedebilme: Öğrencilerin sınav kaygılarıyla baş edebilme becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen 3 oturumluk grup çalışmasıdır.
  Sosyal Beceri Geliştirme: Öğrencilerin sosyal beceri (iletişim, öfke kontrolü, sorun çözme, duyguları tanıma ve ifade edebilme ) düzeylerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen 5 oturumluk bir grup çalışmasıdır.
  Dikkat ve Konsantrasyon : Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon düzeylerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 5 oturumluk grup çalışmasıdır.
  Verimli Ders Çalışma: Çalışma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik, öğrenci ve veliyi bilgilendirme, yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
  • İhtiyaç duyulduğunda farklı konularda grup çalışmaları yapılmaktadır.

4. Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları

 • Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir.

5. Karakter Eğitimi

 • Okulumuzda uygulanan “Karakter Eğitimi” bir değerler eğitimidir. Okul olarak temel amacımız akademik becerilerde olduğu kadar, yaşam becerileriyle de farklı ve özel bireyler yetiştirmektir. Her yıl belirlediğimiz farklı değerlerle; öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini desteklemeyi ve onların iyi özelliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yaşam becerileri olarak tanımladığımız bu özelliklerin başında;
  • Çocuklarımızın birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri,
  • Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri,
  • Cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri,
  • Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri,
  • Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve baş edebilme becerilerine sahip olmaları gelmektedir.
  Karakter Eğitimi kapsamında, her yıl belirlenen konularda etkinlikler düzenlenir.
  • Sınıf Etkinlikleri
  • Okul Etkinlikleri (Sevgi Günü, Yaratıcı Şapkalar, Sorumlu Tırtıllar, Dürüstlük Tişörtleri v.b.)
  • Veli Bültenleri
  • Ev Etkinlikleri (Sorumluluk Merdiveni, Hedef Tekerleği, Hoşgörü Penceresi, Yaratıcı Şapkalar, v.b.)

6. Mesleki Rehberlik

 • Kendini Tanıma (Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b.) 
 • İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları v.b.) 
 • Meslekler hakkında ilgi uyandırma, bilgilendirme

7. Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları

 • Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi ve Hijyen Seminerleri,
 • Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı Kazandırma, 
 • Hedef Belirleme, 
 • Zararlı Alışkanlıklardan Korunma,

B- VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Velileri bilgilendirmek, veli-okul-öğrenci iletişimini güçlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla grup çalışmaları düzenlenmektedir. 

  Grup Çalışmaları
  • "Çocuğa Sınır Koyma"
  • "Etkili Ana-Baba Eğitimi - İletişim Becerileri"
  • "Ergenle Yaşamak"
  • "Kardeş Kıskançlığı"
  • "Sorunla Baş Etme"
  • "Başarılı Aile - Başarılı Çocuk"
  • Bireysel Görüşmeler
  • Seminer ve Konferanslar
  • Karakter Eğitimi Veli Bülteni
  • Terapi Dergisi
  • SBS Bilgilendirme Toplantıları
  • Uzmanlar Tarafından Verilen Seminer ve Konferanslardan Örnekler:
  • "Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim" Prof. Dr. Üstün Dökmen
  • "Eğitimde Temel Prensipler" Prof. Dr. Norma Razon
  • "Medya Okuryazarlığı" Prof. Dr. Peyami Çelikcan
  • "Ergenlik, Cinsel Eğitim ve Hijyen" Nurcan Müftüoğlu TAV
  • "Boşanma ve Aile Bireylerine Etkisi" Dr. Armağan Sabancı
  • "Dikkat Becerisi ve Başarıya Etkisi" Doç Dr. Tamer Ergin
  • "Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu" Prof. Dr. Yankı Yazgan

C- ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR  

 • Hizmet içi eğitim seminerleri,
 • Sınıf rehberlik uygulamalarına destek çalışmaları,
 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Etkili öğretmenlik seminer ve konferansları, (İletişim, Ergeni Anlamak, Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi, Hijyen v.b.) 
 • Öğrencilere yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.