Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

ÖZEL MARMARA ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, konularında uzman Psikolojik Danışmanlarla yürütülen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır.

• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, her bireyin değerli olduğu, kendini geliştirme ve gerçekleştirme, problemleri çözme gücüne sahip olduğu görüşünü ve önleyici rehberlik yaklaşımını temel almaktadır.

AMAÇLARIMIZ
• Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,
• Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,
• Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,
• Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,
• Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR
• Öğrenciye Yönelik Çalışmalar: Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları
Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır.


Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar

Otobiyografi
• Sosyometri (Her yıl, tüm sınıf seviyesinde, 1. ve 2. dönemde olmak üzere 2 kez uygulanır) Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ABKÖ (Her yıl son sınıf öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla uygulanır. Sonuçları veli ve öğrenciyle birebir paylaşılır.)
• Kendim Hakkında Düşüncelerim
• Sınav Tutum Envanteri
• Başarısızlık Nedenleri Anketi
• Gözlem ve Görüşmeler

3 - Kişisel Gelişimi Destekleyici Çalışmalar
Farklı konularda yapılan grup çalışmalarının amacı, desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizin grup ortamında kendi farkındalıklarını artırmak, becerilerini geliştirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.

Grup Çalışmaları
• Sınav Kaygısıyla Başetme: Öğrencilerin sınav kaygılarıyla baş edebilme becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen 3 oturumluk grup çalışmasıdır.
• Hedef Belirleme: Öğrencilerin motivasyonlarını artırabilme, akademik gelişimlerini desteklemek ve sorumluluk bilincini arttırabilmek amacıyla yapılan grup çalışmasıdır.
• Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme: Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon düzeylerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 5 oturumluk grup çalışmasıdır.
• Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı Kazanma: Çalışma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik, öğrenci ve veliyi bilgilendirme, yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

4 - Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları
• Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir.

5 - Mesleki Rehberlik Kendini Tanıma ( Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b. )
• İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları v.b.)

Meslekler ve okullar hakkında bilgilendirme 

6 - Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları
• Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi ve Hijyen Seminerleri
• Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
• Motivasyon Artırma
• Hedef Belirleme
• Zararlı Alışkanlıklardan Korunma
• Sınav Kaygısıyla Başetme
• SBS Tanıtımı, Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Veliye Yönelik Çalışmalar
Velileri bilgilendirmek, veli-okul-öğrenci iletişimini güçlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla grup çalışmaları düzenlenmektedir. Grup Çalışmaları
• “Çocuğa Sınır Koyma
• “Etkili Ana-Baba Eğitimi - İletişim Becerileri ”
• “Ergenle Yaşamak”
• “Kardeş Kıskançlığı”
• “Sorunla Baş Etme”
• “ Başarılı Aile - Başarılı Çocuk”

• Bireysel Görüşmeler
• Seminer ve Konferanslar
• Terapi Dergisi
• SBS Bilgilendirme Toplantıları
• Uzmanlar Tarafından Verilen Seminer ve Konferanslardan Örnekler:
• “Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim” Prof. Dr. Üstün Dökmen
• “Eğitimde Temel Prensipler” Prof. Dr. Norma Razon
• “Medya Okuryazarlığı” Prof. Dr. Peyami Çelikcan
• “Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi ve Hijyen” Nurcan Müftüoğlu TAV
• “Boşanma ve Aile Bireylerine Etkisi” Dr. Armağan Sabancı
• “Dikkat Becerisi ve Başarıya Etkisi” Doç Dr. Tamer Ergin
• “Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu” Prof. Dr. Yankı Yazgan
• Öğretmene Yönelik Çalışmalar:
• Hizmet içi eğitim seminerleri
• Sınıf rehberlik uygulamalarına destek çalışmaları
• Oryantasyon çalışmaları
• Etkili öğretmenlik seminer ve konferansları (İletişim, Ergeni Anlamak, Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi, Hijyen v.b.)
• Öğrencilere yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.