Rehberlik

Bodrum Marmara Koleji Rehberlik Danışma Servisi, bireysel ve toplumsal anlamda olumlu özellikler kazanmış, kimliği ve özerklik duygusu gelişmiş, kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk sahibi öğrencilerin / bireylerin yaşama kazandırılması amacıyla, okulun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısıdır.

Bu eksende rehberlik faaliyetleri geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir. Okul rehberlik çalışmaları "sorun" odaklı değil "gelişimsel ve ilişki" odaklıdır. Yani sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır. Psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim paydasında birleşen tüm kesimlere ( öğrenci, öğretmen, aile ) yayılmasını hedefler.

Rehberlik Danışma Merkezi'nin hizmetleri 5 genel başlık altında toplanabilir.

Bireyi / Öğrenciyi Tanıma: Öğrenciyi bütünsel olarak tanımak, ilgi ve yeteneklerini saptamak, geliştirmek amacıyla çeşitli yöntemler aracılığıyla veriler toplanır.

Psikolojik Danışma
Öğrencilerin karşılaştıkları akademik, sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olur. Bireyin kendini algılayış ve ilişki kurma biçimlerinden hareketle problemlerini çözmesi, işlevsel ve gerçekçi kararlar alması hedeflenir.

Oryantasyon Çalışmaları
Aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyişini tanımalarına, eğer bir uyum sorunu yaşıyorlarsa bunu aşmalarına yardım edilir.

Eğitsel Çalışmalar - Mesleki Yönlendirme
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitsel çalışmalara yönlendirilmesinde rehberlik servisi etkin rol oynar. Ayrıca SBS sınavlarıyla ilgili bilgilendirme, yönlendirme, tercih aşamalarında hem öğrenci hem velilere danışmanlık yapar.

Velilere Yönelik Çalışmalar
Velilerimize yönelik; eğitim- seminer çalışmaları, etkileşim – iletişim grup çalışmaları yapılmaktadır.

Marmara Eğitim Kurumları Rehberlik Danışma Merkezi'nin 2 aylık periyotlarla çıkardığı TERAPİ Dergisi'nde her yaş grubu öğrenci ve velilerimize, değişik konularda ışık tutmak hedeflenir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI VE PROJELER

"Bu Benim Eserim" Proje Yarışması

ULUSLARARASI PROJELER

  • Hayat Boyu Öğrenme Programları
  • ÇOK ORTAKLI VE TEK ORTAKLI COMENIUS PROJELERİ

Bodrum Özel Marmara Koleji ve İlköğretim Okulu dünyanın diğer bölgelerinde bulunan okullarla, özellikle de Avrupa Okullarıyla, Avrupa Birliği Eğitim Projeleri kapsamında ortak projeler yürütmüştür.

Öğrenciler bu projeler yoluyla demokratik katılım, aktif yurttaşlık, Avrupa ve Türkiye'de yaşam kültürü alanlarında karşılaştırmalı araştırma olanağına sahiptirler.

Öğrencilerimiz özellikle, demokrasinin alt başlıkları olan haklar, sorumluluklar, suç, gönüllülük, sosyal yardım, kaynak oluşturma, seçme ve seçilme, politika ve devlet işleyişleri konularında, ayrıca kültürümüzle bağlantılı olarak, değerler, gelenek, aile yapısı, ekonomi, turizm, el sanatları ve sanat, günlük yaşam konularında çalışmalarını yürütürler.

Ayrıca; Kolejimizin de arasında olduğu Arion Ziyaretleri Projesi'nde, çeşitli ülkelerin eğitim yöneticileri ülkeler arası ziyaretler gerçekleştirir ve ülkelerin eğitim sistemini araştırırlar.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.