Rehberlik

Rehberlik Çalışmaları  

Kocaeli Marmara Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, çocuğun okul yaşamına başlamasıyla önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışını benimsemektedir. Öğrencilerin psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla ilköğretim okulunda çalışmalar sürdürülür. Yapılan rehberlik çalışmaları sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda bütün öğrencilere hizmet vermektedir.

 

Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar  

  • Öğrenci tanıma çalışmaları: Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. 
  • Bireysel öğrenci görüşmeleri: Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Yapılan görüşmeler öğrencinin yaşantısındaki değişimler ve yaş düzeyine göre değerlendirilir.  
  • Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni gelen ve birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır. Okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir. 
  • Akademik gelişimi izleme ve destekleme çalışmaları: Sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, verimli-etkin çalışma alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır. 
  • Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi: Çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir. Elde edilen sonuçlar veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. Bu süreçte yetenek değişebilir ve geliştirilebilir olduğu düşünülerek eğitim-öğretim sürecinde takip edilir.

 

Grup rehberlik çalışmaları 

Sosyo-duygusal ve bilişsel olarak destek ihtiyacı duyan öğrencilere yönelik grup çalışmalarıdır. Öğrencilerimize grup çalışmaları ve sınıf sunumları yaparak farklı gelişim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanmasını ve yaşam becerilerini kazandırmayı hedefler.

 

-      İletişim

-      Akran İlişkileri

-      Farklılıklara Saygı

-      Akran Zorbalığı

-      Uygun Reddetme Davranışı

-      Kendini ifade edebilme

-      Çalışma ve Öğrenme Becerileri

-      Öğrenme Stilleri

-      Hedef Belirleme ve Motivasyon

-      Karar verme

-      Planlama ve Organizasyon Becerisi

-      Problem Çözme Becerileri

-      Çatışma Çözme

-      Öfke Kontrolü

-      Olumsuz Duyguları Yönetebilme

 

gibi konularda GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI yapılır.

 

Anne Babalara Yönelik Çalışmalar 

Eğitim- öğretim süresi içerisinde velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerin okul süreçleri ile ilgili yapılan gözlemler ve uygulamalar aktarılır. Velilerimizin istedikleri konularda destek çalışmaları yürütülür. Velilerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sene içerisinde velilerimize yönelik seminerler ve veli destek grup çalışmaları düzenlenir. Velilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak her ay düzenli olarak bülten hazırlanır ve gönderilir.

 

İkinci Adım Eğitimi 

İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım Programı, okul öncesi dönemde her yaş grubundaki öğrenciye ulaşmayı amaçlar.

Sosyal ve Duygusal gelişimi desteklenen çocuklar,

 

* Duygularını ifade edebilir, güçlü duygularını kendilerine ve başkalarına zarar vermeksizin yönetebilir,

* Kendini sakinleştirme süreçlerini kullanabilir,

* Dürtülerini kontrol edebilir ve problemlerini çözebilir,

* Riskli davranışlardan uzak durur, stres yönetimi yapabilirler.

 

Sosyal ve duygusal gelişimin çocuklar için önemini bilen kurumumuzda İkinci Adım Eğitimi, okul öncesi tüm yaş gruplarında, programın eğitimini uzman eğitmenlerden almış öğretmenlerimiz tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Kurumumuzda uygulanmakta olan İkinci Adım Eğitimi ile farkındalığı yüksek, kendini kontrol edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirme yolunda sağlam adımlar atılmaktadır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.